VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy

4 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbył się VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Wydarzenie patronatem objęły Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak oraz Przewodnicząca Sejmiku Wioleta Haręźlak.

W tym roku młodzież przedstawiała propozycje przedsięwzięć, które ich zdaniem powinny zostać sfinansowane ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Wszystko dlatego, że minęło 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jednocześnie zaś trwają prace nad nową perspektywą finansową.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie lubuskich szkół ponadpodstawowych wcielili się w role Radnych Województwa Lubuskiego. Ponadto 30 uczniów-dziennikarzy relacjonowało pisemnie obrady Sejmiku.

Warto zaznaczyć, że w VI Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym wzięły udział dwie nasze uczennice – Kamila Augustyniak oraz Weronika Marciniec z klasy 3A, którym towarzyszyli uczniowie z zaprzyjaźnionego Technikum Leśnego w Rogozińcu. Opiekę nad uczniami sprawował Pan Marcin Kumke.