bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kamil Kromski|17-05-2021

Powrót do szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w drugiej połowie maja rozpoczyna się proces powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Początkowo, tj. w dniach 17-28 maja 2021 r., nauka w szkołach będzie realizowana w trybie hybrydowym, natomiast od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie mają uczyć się w szkole.

W terminie 17-21.05.2021 r. w ramach nauki hybrydowej nauczaniem stacjonarnym zostaną objęte klasy 1A, 1EM, 1IA, 2A, 2W1, 2B oraz 3W, a także uczniowie z klas branżowych biorący udział w kursie zawodowym. Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną.

W dniach 24-28.05.2021 r. zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą klasy 1W, 2EM, 2IA, 2IE, 2MA, 2W2 oraz (od 25 maja 2021 r.) klasy 3EM i 3IA, a pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach zdalnych z domu.

Uczniowie klas szkoły branżowej praktyczną naukę zawodu u pracodawców realizują zgodnie z planem na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy o tym, że w zajęciach lekcyjnych realizowanych w budynku szkoły mogą brać udział uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Zachęcamy ponadto do pamiętania o podstawowych zasadach dystansu, dezynfekcji i higieny (prosimy pamiętać o częstym myciu rąk), a także o maseczkach. Szczegółowe informacje na temat wytycznych sanitarnych do przeczytania tutaj.

Powrót do szkoły nie powinien wiązać się ze stresem, dlatego w pierwszych dniach nauki nauczyciele i wychowawcy będą kładli nacisk na integrację i odbudowanie relacji po kilku miesiącach niewidzenia się.