bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kamil Feliszewski|12-01-2022

Kampania społeczna Idą Święta, nie o SMS-ie

W grudniu, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj nasza szkoła zakupiła kartki świąteczne od Fundacji Dbam o Mój Zasięg.
Celem akcji było zwrócenie uwagi jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
Akcja miała na celu uzmysłowienie sobie, że sms nie zastąpi świątecznej pocztówki i ma zachęcać do tego, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.
Tak więc włączając się do akcji na terenie szkoły rozwiesiliśmy plakaty z informacjami popularyzujący jej postulaty. W akcję aktywnie włączyli się uczniowie, którzy na kartkach otrzymanych od fundacji zredagowali życzenia bożonarodzeniowe, które własnoręcznie wypisali. Kartki były skierowane m.in. do pensjonariuszek i pensjonariuszy Domu Seniora w Zbąszynku i tuż przed świętami kartki zostały im przekazane przez grupę młodzieży z naszej szkoły.
Z podziękowań, jakie otrzymaliśmy z instytucji, wynika, iż życzenia świąteczne od naszych uczniów sprawiły adresatom niemałą radość, co bardzo cieszy, gdyż potwierdza, że podjęte działania przyniosły zamierzony efekt.