bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|05-04-2013

Janowi Pawłowi II – Dzień Patrona

Motto ZST im. Jana Pawła II:

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła

na których duch ludzki unosi się ku

kontemplacji prawdy.”

Jan Paweł II

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II – 04.04.2013r. uczciła Swego Patrona w ósmą rocznicę śmierci i piątą nadania szkole imienia Wielkiego Papieża. Montaż słowno muzyczny pod hasłem: „Jan Paweł II Odwaga Świętości” zaprezentowany został w zbąszyneckim Domu Kultury. Inscenizację przygotowali Uczniowie różnych klas Naszej Szkoły: B. Chorobińska, M.Graczyk, A. Grąs, M. Greczycho, A. Gołębiewska, A. Grzesiuk, H. Kocur, P. Konopa, N. Pawlik, N. Rolla, A. Trypucka, A. Szlegiel, D.Szulc, akompaniował M. Bociański, nagłośnieniem występu i oświetleniem zajęli się D. Baran i T. Zaleski, Prezentację multimedialną opracował H. Kocur a scenografię przygotowała pani J. Kulesza z Uczniami kl. II m.

Ojciec Święty jest dla Nas wzorem do naśladowania. Niejednokrotnie dał dowód Swojej niebywałej odwagi w trudnych realiach. Nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej, która ujawnia się w człowieczeństwie, pracowitości, rzetelności i może być realizowana przez każdego. Wyrażone na Placu Św. Piotra w dniu pogrzebu, gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, pamiętne: ”Santo Subito” spełnia się na naszych oczach, dokonano Beatyfikacji, a obecnie oczekiwanie na szybka kanonizację.

Prezentowane podczas występu teksty oraz slajdy nie tylko mówiły o świętości Naszego Patrona, ale poprzez anegdoty z okresu pontyfikatu, o pogodnym usposobieni, radości życia i dowcipie, z jakim Papież Polak komentował różne sytuacje, w których się znalazł. Muzycznym motywem przewodnim inscenizacji, była ulubiona przez Jana Pawła II pieśń pt. „Barka”.

Warto również wspomnieć o scenografii, która stanowiła symboliczna łódź rybacka z siecią i masztem w kształcie krzyża, sięgającego chmur oraz okno wysoko nad scena, z którego na zebranych spoglądał ze zdjęcia Nasz Kochany Patron.

Pracownicy Papieża wspominają, że spotkanie z Ojcem Świętym było jak ładowanie akumulatorów. Swoimi pielgrzymkami wzbudzał ogromny entuzjazm, zapał do pracy, działania.

Oby dzisiejszy występ obudził w Społeczności szkolnej świadomość, Kto jest Patronem Szkoły, jakie to zobowiązujące i oby to przynosiło porównywalne efekty, czyli zachęcało do nauki i pracy.

Występ zakończyły słowa adresowane do Patrona:

„Drogi Ojcze Święty, pragniemy Cię zapewnić, że zawsze pozostanie w naszej pamięci Twoje wspaniale , cieple spojrzenia, na zawsze pozostaną Twoje słowa, ukazujące drogę do Domu Ojca, bo przecież Ty tam na Nas Czekasz i chcesz byśmy byli świeci tak , jak Ty!”

To zobowiązuje!

Teresa Szulczewska