Polsko-niemiecki PoKoT

W dniach 23-25 marca br., pod honorowym patronatem marszałek Elżbiety Polak, odbyły Ponoworoczne Konfrontacje Teatrów z pogranicza. Nowa nazwa( wcześniej POKOT), ponieważ w ten sposób realizowany był projekt polsko – niemiecki. W ramach programu odbyły się warsztaty  ze sztuki aktorskiej, z emisji głosu, z ruchu scenicznego i konsultacje reżyserskie. Spotkania odbywały się w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Nasze Koło Teatralne „ Kolaże” wystąpiło na profesjonalnej scenie po raz jedenasty, od 2001 roku. Mamy w dorobku Nagrodę Wojewody Lubuskiego za „ Moralność pani Dulskiej” oraz nagrodę za  reżyserię „ Wesela w Atomicach” i „ Wolnej i zniewolonej”  dla opiekuna grupy teatralnej Teresy Szulczewskiej.                                                                                                                                                W bieżącym roku wystąpiliśmy jako drugi teatr w pierwszym dniu, prezentując z powodzeniem sztukę pt. „ Król wschodzącego słońca” w reżyserii T.M. Szulczewskiej.     W sztuce wystąpili: Małgorzata Graczyk, Kacper Ciółko, Magdalena Ławniczak, Aleksandra Trypucka, oraz odpowiedzialny za muzykę i światło Robert Michalski.

Już od godziny 8 rano uczestnicy przeglądu zawładnęli Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze i to ze zdwojoną siłą, gdyż równocześnie z prezentacją przedstawień odbywały się warsztaty. Wszystko za sprawą nowego projektu polsko-niemieckiego, którego inicjatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Partner przedsięwzięcia to Teatr Picollo z Cottbus, który  również zaprezentował sztukę przygotowaną przez aktorów w nim działających .                                                  23 marca 2012r. widzowie mieli okazje  zobaczyć aż 9 zespołów teatralnych: Proforma, Kolaże, Teatr na chwilę, Teatr 3 minuty, Avis, Piiip, Periculum, Ponievash i ponownie Piiip. Polsko – niemieckie Jury stwierdziło oceniając występy: ”Scena dziś należała do tej dziewiątki i poradzili sobie całkiem nieźle. Przedstawienia były różnorodne, ale na pewno każdy zespół może pochwalić się dużym wkładem w prezentacje. Była walka dobra ze złem, radość, zadziwienie, problemy ludzkie. Zespoły zadziwiały łatwością i swobodą gry na scenie. Poziom z roku na rok jest coraz lepszy.( ze strony RCAK-u)

 

 

Jurorzy                                             Prowadzące z dyr. RCAK-u          Teatr z Cottbus

mgr Teresa Szulczewska