Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 Informujemy, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane będą od dnia 30 sierpnia 2013 od godziny 8:00. Osoby odbierające w imieniu absolwenta powinny posiadać jego pisemne upoważnienie do odbioru dyplomu.