Kiermasz podręczników

Uwaga

W bibliotece szkolnej rozpoczynamy kiermasz używanych podręczników. Każdy uczeń może oddać na kiermasz aktualne podręczniki do dnia 30.09.2013r. W każdej książce na ostatniej stronie powinna znaleźć się informacja zawierająca dane: imię i nazwisko, klasę oraz cenę.
Zapraszamy