Zostań honorowym dawcą krwi!

Dnia 30 października 2013 roku w ZST odbędzie się zbiórka krwi prowadzona przez

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry.

Krew będzie pobierana w sali 016, w godzinach od 9.00 do 12.30.