bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|04-03-2015

Staże zagraniczne

Program staży zagranicznych współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Kwota dofinansowania: 148 988,00 EUR

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną do zawodu kadrę oraz konieczność wzbogacenia oferty i treści kształcenia powstał pomysł zorganizowania dla najlepszych uczniów naszej szkoły 4-tygodniowych staży zagranicznych. Organizacja przyjmującą uczniów jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz (w pobliżu Lipska). Celem projektu jest realizacja treści z zakresu praktyki zawodowej, możliwość obserwacji organizacji pracy w firmach na terenie Niemiec, zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz językowych, podniesienie samooceny oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Ponadto każdy uczestnik otrzyma dokumenty potwierdzające odbycie stażu – EUROPASS oraz certyfikaty.

Staże odbędą się w dwóch terminach:

Termin: 03.05.2015 – 30.05.2015

 • Liczba osób: 29 osób
 • Liczba opiekunów: 1
 • Klasy: Technikum (pierwszeństwo w rekrutacji mają klasy 3 I oraz 3 M)
 • Technik mechatronik: 6
 • Technik informatyk: 15
 • Technik elektryk: 3
 • Technik architektury krajobrazu: 5

Termin: 01.05.2016 – 28.05.2016

 • Liczba osób: 38 osób
 • Liczba opiekunów: 2
 • Klasy: Technikum (pierwszeństwo w rekrutacji mają obecne klasy 2 EA oraz 2 IM)
 • Technik mechatronik: 6
 • Technik informatyk: 12
 • Technik elektryk: 10
 • Technik architektury krajobrazu: 10

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny, jedyny koszt stanowić będzie kieszonkowe z przeznaczeniem na własne wydatki.

Wyjazd poprzedzać będzie obowiązkowe szkolenie przygotowawcze obejmujące zajęcia przygotowawcze do wyjazdu, warsztaty oraz szkolenia. Warunkiem uczestniczenia w wyjeździe jest uczestnictwo w wymienionych zajęciach.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 23.03.2015 – 27.03.2015 oraz 01.02.2016 – 10.02.2016. Kwestionariusz zgłoszeniowy należy złożyć u pana Edwina Pracuka w sali 304.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji, kwestionariusz oraz programy pobytu dla poszczególnych zawodów.

Szczegółowych informacji udzielają: pani Ewa Omelczuk, pan Edwin Pracuk oraz pani Elżbieta Spychała.

Regulamin projektu Erasmus+

Kwestionariusz zgłoszeniowy

EFS – POWER (ERASMUS+)

Programy pobytu dla poszczególnych zawodów