Projekt e-SWOI

Projekt pt. „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych”jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.