Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o uzyskanych wynikach będą wydawane  przez wychowawców klas  w dniu 30 czerwca 2015 r. od godziny 12:00 w pokoju nauczycielskim. Osoby odbierające świadectwo lub zaświadczenie w imieniu maturzysty muszą posiadać przy sobie jego pisemne upoważnienie. Informujemy, że nie będziemy udzielać informacji telefonicznie.