Konkurs „Żeby Polska była Polską”

Zapraszamy do zmierzenia się z poetyckim wyzwaniem!

Napisz wiersz na temat niepodległości i wolności Polski.

Termin: do 28 kwietnia 2016r.

Napisane teksty proszę dostarczyć do p. Teresy Szulczewskiej (sala nr 14) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres – teresk1957@wp.pl