Obóz szkoleniowy mundurowych w Bolesławcu

W dniach 14- 18 maja 2018 roku uczniowie klas mundurowych pod opieką pana Roberta Baksalarego uczestniczyli w obozie szkoleniowym pod nazwą Ćwiczenia terenowe Commando 2018. Organizatorem ćwiczeń realizowanych na bazie obiektów szkoleniowych 23 Pułku Artylerii

Bolesławcu jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej “Commando” przy wsparciu bolesławieckiego pułku artylerii.

Przez pięć dni, pod okiem instruktorów wojskowych, młodzież zdobywała różnego rodzaju umiejętności: musztrę indywidualną i zespołową, strzelanie, elementy taktyki, szkolenie wodne, wspinaczkę wysokogórską a także elementy samoobrony i walki wręcz. Uczniowie wysłuchali również prelekcji na temat  szkolnictwa wojskowego oraz warunków służby wojskowej i przygotowawczej, którą prowadził przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Poszczególne elementy szkolenia są oceniane, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty. Uczniowie, którzy uzyskali  najlepsze wyniki zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.