bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kategoria: Konkursy

XXI Olimpiada Znajomości Afryki

8 marca 2023

Dnia 4.03.2023 r. dwoje uczniów naszej szkoły: Marta Kalitka z klasy 3A oraz Gabriel Wieczór z klasy 1IR wzięło udział etapie okręgowym XXI Olimpiady Znajomości Afryki.

Zawody odbyły się w Zespole Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie zmierzyli się z pisemnym testem, do którego jednocześnie przystąpili uczestnicy we wszystkich okręgach. W ciągu 1,5 godziny odpowiadali na 70 pytań dotyczących geografii, historii oraz religii Afryki.

Sprawdzanie prac odbywa się centralnie, przez Komitet Główny Olimpiady, dlatego o wynikach dowiemy się za około 2 tygodni po analizie prac w Warszawie. Już teraz możemy pogratulować Marcie i Gabrielowi zaangażowania, a także dotychczasowych sukcesów! Doceniamy, że mimo dnia wolnego (konkurs odbywał się w sobotę) zechcieli wziąć udział w Olimpiadzie.

Red. Hanna Pracuk

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

24 lutego 2023

Każdego roku 21 lutego świętujemy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnienia wydarzeń, do których doszło w 1952 r. w Bangladeszu (zginęło wówczas pięciu studentów domagających się nadania ich językowi rodzimemu – bengalskiemu – statusu języka urzędowego). Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej i uświadamiać, że język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Aby uczcić MDJO, nauczyciele języka polskiego zorganizowali konkurs ortograficzny dla uczniów naszej szkoły, który odbył się w czwartek 23 lutego na 5 godz. lekcyjnej. Chętni śmiałkowie w duetach z poszczególnych klas sprawdzali się w niełatwej sztuce poprawnej pisowni. Wśród trudnych wyrazów do zanotowania znalazły się takie sformułowania jak: „ponadtrzyipółkilogramowy”, „ożeż ty!”, „nicnierobienie”, „późnopopłudniowy”, „śmichy-chichy” czy „quasi-erudyta”.

Nikomu nie udało się zapisać wszystkich wyrażeń bezbłędnie, ale najmniej błędów popełnili chłopcy z klasy 4IE – Daniel Szczepaniak i Patryk Raróg. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 3EM reprezentowana przez Mateusza Górczewskiego i Kajetana Haliniaka. Podium zamknęły dwie klasy licealne: 2A (Weronika Cichocka i Martyna Litwin) oraz 4A (Martyna Czeszejko-Sochacka i Gracjan Bajcer). Serdecznie im gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za udział w zabawie.

Dodatkowo w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w klasach z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego szkolni poloniści – p. Zyta Buchwald, p. Anna Szulc oraz p. Kamil Kromskiprzeprowadzili „Potyczki z polszczyzną”, czyli okolicznościową lekcję przygotowaną przez członków zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego). Jej realizacja przybliżyła uczniom ideę Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, zwróciła także uwagę na bogactwo i piękno rodzimego języka. 

Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny

27 stycznia 2023

W piątek 27 stycznia gościliśmy w naszej szkole uczniów z okolicznych szkół naszej gminy, którzy jeszcze przed świętami brali udział w kolejnej edycji Gwiazdkowego Konkursu Fotograficznego.

Organizowany przez panią wicedyrektor Joannę Korzeniewską konkurs – na stałe wpisany w kalendarz naszych szkolnych wydarzeń – polega na samodzielnym przygotowaniu 3 zdjęć o tematyce świątecznej. Udział w nim wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych, a także młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Coraz bliżej święta” i dziś mieliśmy okazję poznać laureatów, których prezentujemy poniżej.

Kategoria 1 – uczniowie z klas I-III:
1. miejsce: Natalia Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
2. miejsce: Julia Kusior (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
3. miejsce: Nadia Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).
Wyróżnienia przyznano: Hannie Rolli (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku), Malwinie Patrzale (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej) oraz Rafałowi Beresiowi (Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie).

Kategoria 2 – uczniowie klas IV-VIII:
1. miejsce: Bartosz Kaczmarek (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku);
2. miejsce: Tomasz Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
3. miejsce: Emilia Hołyńska (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).
Wyróżnienia otrzymali: Julia Kaczmarek oraz Jakub Korzeniewski (oboje ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku).

Kategoria 3 – uczniowie CKZiU:
1. miejsce: Oliwia Kostek z klasy 1A;
2. miejsce: Weronika Cichocka z klasy 2A;
3. miejsce: Aleksandra Kaczmarek z klasy 1A.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zjawili się dzisiaj wraz z opiekunami, aby otrzymać gratulacje oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę AG Serwis z Babimostu. Była to również okazja do zwiedzenia szkoły. Dużą atrakcją cieszyły się pracownie zawodowe oraz „Peron 21”, czyli nasza szkolna makieta kolejowa.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym osobom. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w grudniu. Tymczasem wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych ferii.

Szkolny Konkurs Mechatroniczny

26 stycznia 2023

We wtorek 24.01.2023 odbył się finał Szkolnego Konkursu Mechatronicznego. Konkurs polegał na wykonaniu i publicznej prezentacji modelu urządzenia mechatronicznego.

Zadania do wykonania zaproponowane zostały przez nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Przemysława Kranza i dotyczyły:
• zad. 1 uniwersalnych urządzeń do sygnalizacji kierunków, kierowania ruchem;
• zad. 2 urządzeń do sygnalizacji kolejności zawodników na mecie zawodów pływackich;
• zad. 3 elektronicznego zamka cyfrowego.

W czasie finałów startujący zawodnicy przedstawili swoje rozwiązania i zademonstrowali ich działanie na sterownikach LOGO. W wyłonieniu zwycięzców brali udział zgromadzeni uczniowie-widzowie, którzy głosowali na najciekawszą prezentację, oraz jury w składzie: pan Przemysław Kranz, pan Mariusz Graczyk oraz pani Ewa Omelczuk.

Pierwsze miejsce zajął Andrzej Spychała z klasy 4EM za projekt sygnalizatora miejsc na zawodach pływackich. Drugie miejsce zajęli ex aequo: Marcin Bartkowiak z klasy 4EM i Szymon Frączek z klasy 3EM. Obaj zaprojektowali i wykonali sygnalizatory kierunku ruchu. Trzecie miejsce zajął Mikołaj Dunaj z klasy 3EM, który wykonał projekt sygnalizatora kierunku ruchu.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu !

49. Olimpiada Wiedzy Technicznej

5 stycznia 2023

W dniu 4 stycznia 2023 roku (środa), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”, w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50, odbyły zawody II etapu (okręgowego) 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Z naszej szkoły do zawodów stopnia II zakwalifikowało się dziesięciu uczniów z klas 3EM i 4EM pod czujnym okiem pana Przemysława Kranza. W skład reprezentacji szkoły weszli następujący uczniowie: Oliwier Kupczak, Łukasz Józefiak, Mikołaj Fryza, Adrian Staniek, Szymon Frączek, Michał Zmuda, Wojciech Kostusz, Mikołaj Dunaj, Marcin Bartkowiak i Andrzej Spychała. Uczniowie ci startują w grupie Elektryczno-Elektronicznej.

Olimpiada obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Zawody II stopnia polegały na: rozwiązaniu 2 zadań spośród 3-ech w wybranej grupie tematycznej (mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej). Jeżeli zawodnik uzyska wystarczająco dużo punktów za rozwiązane zadania, to zakwalifikuje się na Etap centralny, który odbędzie się 1 kwietnia 2023.

Na zawody zostali zaproszeni: Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego z Prorektorem ds. Rozwoji i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab.inż, prof. UZ Andrzejem Pieczyńskim. Na zawodach były też obecne prasa, radio i telewizja.

Zawody odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:
8:00 Zbiórka uczestników 49. OWT przed biblioteką szkolną.
8:05 Przywitanie uczestników przewodniczący LOK OWT dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
8:15 Prezentacja – kierunki kształcenia na Wydziale lnformatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
8:30 Prezentacja – kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
8:45 Prezentacja – kierunek budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim
9:00 Podsumowanie prezentacji wydziałów i instytutów Uniwersytetu Zielonogórskiego – przewodniczący LOK OWT prof. Andrzej Pieczyński9:05 Prezentacja firmy Ekoenergetyka polska
9:20 Prezentacja firmy Gedia Poland sp. z o.o.
9:35 Zakończenie części oficjalnej
9:40 Rejestracja uczestników 49. OWT przed biblioteką szkolną
10:00 Rozpoczęcie 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej – zawody okręgowe
13:30 Zakończenie olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Pieczę naukową nad Olimpiadą sprawuje Politechnika Warszawska, a organizatorem zawodów jest NOT (Naczelna Organizacja Techniczna).

Cele, jakie postawiono przed Olimpiadą, od początku pozostały niezmienne. Są nimi:
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
• rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
• lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
• rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
• wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
• rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
• stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
• podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Krótki reportaż TVP 3 Gorzów Wlkp.: Uczniowie wzięli udział w olimpiadzie nauk ścisłych w Zielonej Górze (tvp.pl)

XXI Olimpiada Znajomości Afryki

8 grudnia 2022

5 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w naszej szkole odbył się pierwszy etap XXI Olimpiady Znajomości Afryki. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się aż 38 osób.

Z radością informujemy, że 2 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu:
Gabriel Wieczór – klasa 1IR
Marta Kalitka – klasa 3A

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w I etapie Olimpiady.

Red. Hanna Pracuk

Dzień Krajobrazu

26 października 2022

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu. Święto obchodzone jest w październiku dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”. W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca do doświadczania go wszystkimi zmysłami. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.

Celem obchodów jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie rożnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zaakcentowanie potrzeby większej dbałości o przestrzenie, w których żyjemy.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu w naszej szkole zachęcamy do zabawy polegającej na skanowaniu kodów QR, znajdujących się na ściance na holu głównym. Po rozwiązaniu zadań zapraszamy do sprawdzenia poprawności odpowiedzi w salach 16 i 17.

Nauczyciele architektury krajobrazu – Magdalena Krajkowska i Jolanta Kulesza

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

28 lutego 2022

21 lutego świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Nadrzędnym celem obchodzonego święta jest dbałość o język rodzimy i poprawne zachowania językowe, a także ochrona różnorodności językowej.

W poniedziałek licealiści realizujący rozszerzony program nauczania języka polskiego wzięli udział w wykładzie online pt. „Stare i nowe polskie piosenki i pieśni patriotyczne” dra hab. Piotra Kładocznego z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy Google Meet – uczniowie wysłuchali go wspólnie w sali nr 016.

We wtorek na 3 lekcji zorganizowaliśmy konkurs polonistyczny dla chętnych uczniów. Udział w nim brało dwoje reprezentantów z każdej klasy. Zadanie uczniów koncentrowało się na sprawdzeniu nie tylko wiedzy o języku, ale także wyszukanej wiedzy o literaturze polskiej. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 28 lutego na długiej przerwie w sali nr 13. Najlepiej z testem poradzili sobie następujący uczniowie: Maria Cegielska i Wiktoria Wilińska z klasy 3B (21 punktów), Martyna Łuka z klasy 3A i Daniel Szczepaniak z klasy 3IE (20 punktów) oraz Jakub Rucioch z klasy 4EM (19 punktów), którzy w nagrodę otrzymają skromne upominki.

Ponadto z inicjatywy członków zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (w jej skład wchodzą pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego) nauczyciele języka polskiego mogli przeprowadzić lekcję okolicznościową, która przybliżała ideę Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i pozwalała zwrócić uwagę młodzieży na bogactwo oraz piękno języka polskiego. Warto wspomnieć, że to już druga taka współpraca, którą jako szkoła nawiązaliśmy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Bardzo nas ona cieszy. Mamy nadzieję, że to dopiero preludium naszych wspólnych działań.

Przy okazji okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowano wystawę tematyczną w holu szkoły, którą przygotowały dziewczęta z klasy 3B. Serdecznie im za to dziękujemy! Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowali nauczyciele języka polskiego: p. Zyta Buchwald, p. Anna Szulc oraz p. Kamil Kromski.

Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny „M jak…” (wyniki)

21 grudnia 2021

Tradycyjnie w grudniu z inicjatywy p. wicedyrektor Joanny Korzeniewskiej organizujemy w naszej szkole Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny, w którym biorą udział uczniowie okolicznych szkół podstawowych oraz młodzież z CKZiU. W tym roku Konkurs upływał pod hasłem „M jak…”. We wtorek 21 grudnia odbyło się tajne głosowanie na najlepsze zdjęcia. Poniżej publikujemy listę laureatów:

Kategoria pierwsza – uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce: Malwina Patrzała (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej)
II miejsce: Filip Patrzała (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej)
III miejsce: Hanna Rolla (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku)

Kategoria druga – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych:
I miejsce: Amelia Czekała (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej)
II miejsce: Bartosz Kaczmarek (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku)
III miejsce: Maja Wróblewska (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku)

Kategoria trzecia – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku:
I miejsce: Joanna Wróblewska z klasy 3B
II miejsce: Julia Wolska z klasy 4IA
III miejsce: Kacper Stasiak z klasy 2IA

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom, natomiast pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Liczymy na Wasze zaangażowanie w kolejnym roku!