bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kategoria: Rok szkolny 2020/2021

Egzaminy zawodowe w sesji letniej

17 czerwca 2021

Już od najbliższego poniedziałku (21.06.2021) w naszej szkole rozpocznie się letnia sesja egzaminacyjna dla uczniów klas III technikum, którzy przystąpią do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin składa się z dwóch częścitrwającej 60 minut części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym, której czas trwania wynosi z kolei od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50% punktów, a w części praktycznej – 75%.

Sesja egzaminacyjna w naszej szkole potrwa od 21.06.2021 do 29.06.2021. Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów z klasy 3IA oraz 3EM. Powodzenia!

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!

7 czerwca 2021

W ubiegłym tygodniu nasza szkoła została nominowana przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu do społecznej akcji #challengeniebieskiemotyle2021 na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Jej ogólnopolskim inicjatorem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu. Głównym celem wyzwania jest szerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Z radością przyjęliśmy rzucone nam przez zaprzyjaźnionych leśników wyzwanie. Do akcji włączyliśmy się z dużym zaangażowaniem, co poświadczają publikowane na dole zdjęcia. Bardzo dziękujemy rogozinieckiej szkole za nominację. Sami z kolei pragniemy zaprosić do zabawy Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Szkołę Podstawową im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu, a także Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

Poniżej prezentujemy zadania, które należy wykonać w ramach wyzwania. Aby przekazać niebieską iskierkę przyjaźni, wystarczy:
1. ubrać się na niebiesko,
2. wykonać pracę plastyczną (np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej, np. „taniec motyla”),
3. zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil facebookowy oraz przesłać je na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com (ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były nagrane lub napisane pozdrowienia: Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!),
4. nominować kolejne dwie osoby i jedną grupę klasową, oddział przedszkolny lub instytucje i powiadomić je o tym (na wykonanie zadania każdy nominowany otrzymuje 48 godzin).

Powodzenia!

Turniej Klas o Profilu Mundurowym

2 czerwca 2021

W dniach 29-31 marca oraz 7-9 kwietnia 2021 roku odbył się IX Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym organizowany przez Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB. To cykliczny projekt, w którym każdego roku bierze udział kilkuset uczniów z całej Polski.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie wychowania patriotycznego wśród młodych ludzi oraz integracja środowisk związanych z edukacją i działaniami na rzecz bezpieczeństwa (klas o profilu mundurowym, przedstawicieli służb mundurowych, ośrodków akademickich, instytucji, przedsiębiorców oraz pasjonatów). W programie turnieju w 2021 roku przewidziane były konkurencje sprawdzające poziom wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, konkurencje sprawnościowe, w tym I Mistrzostwa Akademii WSB w e-biegu terenowym oraz zawody strzeleckie online – esport: Counter-Strike: Global Offensive.

Z dumą informujemy, że wśród tegorocznych uczestników znaleźli się uczniowie naszej szkoły – Maciej Banicki oraz Mikołaj Hoffman z klasy 2B. Opiekunem drużyny był pan Robert Baksalary. W ramach podziękowania panowie otrzymali pamiątkowe medale. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ósmoklasisto, wybierz CKZiU!

17 maja 2021

Drodzy Ósmoklasiści, od dzisiaj, tj. 17 maja 2021 r., rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jej pierwszy etap polega na zbieraniu od kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły. Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

Nasza szkoła ma ugruntowaną tradycję, liczy sobie bowiem już 75 lat. Każdy absolwent szkoły podstawowej znajdzie u nas coś dla siebie, ponieważ w ramach Centrum funkcjonują trzy typy szkół ponadpodstawowych: trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, czteroletnie liceum ogólnokształcące o zróżnicowanych profilach kształcenia, a także pięcioletnie technikum (technik architektury krajobrazu, technik elektryk, technik informatyk lub technik mechatronik). Będzie nam niezwykle miło gościć Was w murach szkoły od września 2021 r.

Szczegóły na temat tegorocznej rekrutacji zainteresowani uczniowie z klas ósmych oraz ich rodzice znajdą TUTAJ oraz w zakładce REKRUTACJA. Zachęcamy również do indywidualnego kontaktu (zob. tutaj).

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

17 maja 2021

W czwartek 13 maja 2021 r. w Zielonej Górze odbył się regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów z klasy 1EM – Mateusz Brudło i Jakub Leśniewski. Z radością informujemy, że Mateuszowi udało się zdobyć zaszczytne II miejsce, natomiast Jakubowi niewiele zabrakło do osiągnięcia podium! Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z obu panów. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powrót do szkoły

17 maja 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w drugiej połowie maja rozpoczyna się proces powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Początkowo, tj. w dniach 17-28 maja 2021 r., nauka w szkołach będzie realizowana w trybie hybrydowym, natomiast od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie mają uczyć się w szkole.

W terminie 17-21.05.2021 r. w ramach nauki hybrydowej nauczaniem stacjonarnym zostaną objęte klasy 1A, 1EM, 1IA, 2A, 2W1, 2B oraz 3W, a także uczniowie z klas branżowych biorący udział w kursie zawodowym. Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną.

W dniach 24-28.05.2021 r. zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą klasy 1W, 2EM, 2IA, 2IE, 2MA, 2W2 oraz (od 25 maja 2021 r.) klasy 3EM i 3IA, a pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach zdalnych z domu.

Uczniowie klas szkoły branżowej praktyczną naukę zawodu u pracodawców realizują zgodnie z planem na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy o tym, że w zajęciach lekcyjnych realizowanych w budynku szkoły mogą brać udział uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Zachęcamy ponadto do pamiętania o podstawowych zasadach dystansu, dezynfekcji i higieny (prosimy pamiętać o częstym myciu rąk), a także o maseczkach. Szczegółowe informacje na temat wytycznych sanitarnych do przeczytania tutaj.

Powrót do szkoły nie powinien wiązać się ze stresem, dlatego w pierwszych dniach nauki nauczyciele i wychowawcy będą kładli nacisk na integrację i odbudowanie relacji po kilku miesiącach niewidzenia się.

Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych

10 maja 2021

W dniach 4-6 maja 2021 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Joanna Kasprowiak oraz p. Mariusz Graczyk – wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Szkoleniowe Robotyki ABB w Warszawie. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat podstaw budowy stacji i programowania robotów offline i online. Jego zakres z kolei obejmował m.in. programowanie graficzne, pisanie i edycję kodu w języku RAPID, a także sterowanie robotem za pomocą wirtualnego FlexPendanta. Udział w tym szkoleniu był możliwy dzięki realizacji projektu z firmą IKEA Industry, który zakłada szkolenie nie tylko nauczycieli, ale również uczniów. Opiekunem projektu z ramienia firmy IKEA jest pani Daria Wachońska, której dziękujemy za zaangażowanie.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zgodnie przyznają, że znacznie pogłębili swoją wiedzę, którą – mamy nadzieję – już wkrótce będą mogli w pełni wykorzystać na swoich zajęciach. Wierzymy, że dzięki temu poszerzy się wiedza naszych uczniów, a to w konsekwencji przyczyni się do tego, że wyniki z egzaminów zawodowych będą jeszcze wyższe.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021

Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro (Jan Paweł II)

30 kwietnia 2021 r. minął okres nauki dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz klas czwartych technikum. W tym ostatnim dniu zwykliśmy organizować uroczystą akademię, podczas której nie tylko się żegnamy, ale przede wszystkim dziękujemy i gratulujemy każdemu absolwentowi. Tak było również dzisiaj, choć uroczystość wręczania świadectw z powodu trwającej pandemii musiała przebiec skromniej niż w latach ubiegłych.

Przez cały piątkowy dzień nasi uczniowie z klas 3A, 3B, 4IM1 oraz 4IM2 stawiali się w szkole w niewielkich grupach na wyznaczone godziny, by z rąk pani dyrektor Ewy Omelczuk oraz wychowawców – p. Zyty Buchwald, p. Katarzyny Pacyny-Baksalary, p. Edwina Pracuka i p. Mariusza Króla – odebrać świadectwa ukończenia szkoły średniej. Pomimo kameralnych warunków zadbaliśmy, by to przełomowe dla każdego absolwenta wydarzenie uczcić z należytą powagą i dostojnością.

Z dumą pragniemy poinformować, że do grona najlepszych absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku w tym roku zakwalifikowano Julię Lemańską jako najlepszą absolwentkę liceum ogólnokształcącego (średnia ocen z trzech lat: 5,50) oraz Mikołaja Zienkowicza będącego najlepszym absolwentem technikum (średnia ocen z czterech lat nauki: 5,38). Tradycyjnie burmistrz Zbąszynka pan Wiesław Czyczerski złożył im listy gratulacyjne i przyznał jednorazowe stypendia.

Poza Julią i Mikołajem w poczet uczniów zasługujących na wyróżnienie zaliczają się również: Kornelia Matysik, Zuzanna Wróbel, Weronika Jędrzy oraz Dorian Góral (klasa 3A), Kinga Mazurczak, Wiktor Szymański oraz Mikołaj Jundziłł (klasa 3B), Wiktoria Kaczmarska, Adam Mielniczuk, Michał Mania, Bartosz Miszta, Maksymilian Patalas (klasa 4IM1) oraz Jakub Kaczmarek, Kamil Kaczmarek, Damian Mazur, Marcin Borkowski (klasa 4IM2). Cieszymy się, że nasi uczniowie aktywnie – w miarę swoich możliwości – angażowali się w życie szkoły i odnosili niemało sukcesów, reprezentowali naszą placówkę na różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

Drodzy Absolwenci!

Nadszedł dla Was dzień ukończenia nauki w liceum bądź technikum. To ważny etap w życiu każdego młodego człowieka. Z żalem przychodzi nam dziś żegnać się z Wami. Wpływ na to mają nie tylko okoliczności, w jakich musimy to czynić, ale również świadomość, jak pusto się bez Was zrobi. Z tego miejsca pragniemy wszystkim Wam podziękować za wszelkie zaangażowanie na rzecz szkoły, a także pogratulować jej ukończenia.

Wyrażamy ogromną nadzieję, że czas spędzony w murach CKZiU będzie się wiązał z wieloma pozytywnymi wspomnieniami. Z całą pewnością grono pedagogiczne zapamięta Was na długo w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W sercach będziemy pamiętać Wasze uśmiechnięte twarze, wspólne rozmowy i zabawy, a także osiągnięcia, których nie brakowało. Pamiętajcie, że zawsze będziecie mile widziani w naszej szkole, która na zawsze pozostaje również Waszą szkołą.

Od wtorku 4 maja rozpoczną się egzaminy maturalne. Trzymamy mocno kciuki za każdego naszego Abiturienta, przed którym stoi to wyzwanie. Już teraz życzymy Wam powodzenia i satysfakcjonujących wyników, a ponadto wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń w dorosłym życiu. Niech spełniają się Wasze marzenia!

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie facebookowej.

Dzień Ziemi

27 kwietnia 2021

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i edukacji ekologicznej. Z tego powodu organizuje się różnego rodzaju akcje, których celem jest kształtowanie nawyku zachowań proekologicznych. Miło nam poinformować, że w celebrację tego dnia udało się zaangażować uczniów naszej szkoły.

Z okazji Dnia Ziemi młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku pokazała, w jaki sposób niewielkim dla nas kosztem można dbać o naszą planetę, dlatego chętnie włączyła się w akcję urządzania ogrodów, sadzenia kwiatków w doniczkach z odzysku albo w doniczkach wykonanych z niepotrzebnej palety, a ponadto w sprzątanie najbliższej okolicy. Nasi uczniowie pokazali, że segregują odpady i dbają o zwierzęta i rośliny. Przykładowo na rzecz wspólnego dobra jeden z uczniów postanowił wykonać domek dla owadów miododajnych. Zbudował go z łodyg miskanta olbrzymiego, czyli tzw. polskiego bambusa. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem! Mamy nadzieję, że zamieszkają w nim dziko żyjące pszczoły murarki.

Prace naszych uczniów można podziwiać na załączonych fotografiach:

Konkurs „The Point Online II 2020/2021”

21 kwietnia 2021

W dniach 29-31 marca oraz 7-12 kwietnia 2021 r. uczniowie naszego liceum i technikum w ramach godziny z wychowawcą brali udział w prelekcji i konkursie językowym „The Point Online II 2020/2021”. To pierwszy etap tego konkursu organizowanego przez Centrum Kształcenia Językowego „The Point” z siedzibą w Krakowie.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z posiadania umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji językowych i uzyskaniem bezpłatnej informacji o kursach The Point. Pracownicy Centrum „The Point” rozpoczęli zajęcia kilkuminutowym wprowadzeniem teoretycznym, dotyczącym potrzeby znajomości języka w dzisiejszych czasach oraz ciekawostek związanych z rozwojem kompetencji językowych. Następnie uczniowie przystępowali do krótkiego quizu związanego bezpośrednio z prowadzoną prelekcją.

Niezmiernie miło nam poinformować, że spośród wszystkich uczestników z naszej szkoły najlepszym okazała się Aleksandra Derda z klasy 2B, która w nagrodę otrzyma akcesoria biurowe The Point oraz akcesoria komputerowe potrzebne do pracy online, a także możliwość wzięcia udziału w drugim etapie konkursu, który odbędzie się w czerwcu. Ponadto kapituła wyróżniła również Filipa Niebieszczańskiego, który zdobył II miejsce.

Serdecznie gratulujemy Aleksandrze i Filipowi. Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie. Koordynatorką konkursu z ramienia szkoły była p. Barbara Pieńkowska – nauczycielka języka angielskiego.

Partnerzy:

PWSZ Sulechów Logo
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz Logo
Kaczmarek Electric Logo
PKP Cargo Logo
Martex Logo
Artix Logo
Wexpool Logo
PPHU Richter Logo
Axxion Logo
Onix Logo