bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kategoria: Rok szkolny 2022/2023

Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny

27 stycznia 2023

W piątek 27 stycznia gościliśmy w naszej szkole uczniów z okolicznych szkół naszej gminy, którzy jeszcze przed świętami brali udział w kolejnej edycji Gwiazdkowego Konkursu Fotograficznego.

Organizowany przez panią wicedyrektor Joannę Korzeniewską konkurs – na stałe wpisany w kalendarz naszych szkolnych wydarzeń – polega na samodzielnym przygotowaniu 3 zdjęć o tematyce świątecznej. Udział w nim wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych, a także młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Coraz bliżej święta” i dziś mieliśmy okazję poznać laureatów, których prezentujemy poniżej.

Kategoria 1. – uczniowie z klas I-III:
1. miejsce: Natalia Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
2. miejsce: Julia Kusior (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
3. miejsce: Nadia Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).
Wyróżnienia przyznano: Hannie Rolli (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku) oraz Malwinie Patrzale (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).

Kategoria 2 – uczniowie klas IV-VIII:
1. miejsce: Bartosz Kaczmarek (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku);
2. miejsce: Tomasz Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
3. miejsce: Emilia Hołyńska (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).
Wyróżnienia otrzymali: Julia Kaczmarek oraz Jakub Korzeniewski (oboje ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku).

Kategoria 3 – uczniowie CKZiU:
1. miejsce: Oliwia Kostek z klasy 1A;
2. miejsce: Weronika Cichocka z klasy 2A;
3. miejsce: Aleksandra Kaczmarek z klasy 1A.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zjawili się dzisiaj wraz z opiekunami, aby otrzymać gratulacje oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę AG Serwis z Babimostu. Była to również okazja do zwiedzenia szkoły. Dużą atrakcją cieszyły się pracownie zawodowe oraz „Peron 21”, czyli nasza szkolna makieta kolejowa.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym osobom. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w grudniu.

Szkolny Konkurs Mechatroniczny

26 stycznia 2023

We wtorek 24.01.2023 odbył się finał Szkolnego Konkursu Mechatronicznego. Konkurs polegał na wykonaniu i publicznej prezentacji modelu urządzenia mechatronicznego.

Zadania do wykonania zaproponowane zostały przez nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Przemysława Kranza i dotyczyły:
• zad. 1 uniwersalnych urządzeń do sygnalizacji kierunków, kierowania ruchem;
• zad. 2 urządzeń do sygnalizacji kolejności zawodników na mecie zawodów pływackich;
• zad. 3 elektronicznego zamka cyfrowego.

W czasie finałów startujący zawodnicy przedstawili swoje rozwiązania i zademonstrowali ich działanie na sterownikach LOGO. W wyłonieniu zwycięzców brali udział zgromadzeni uczniowie-widzowie, którzy głosowali na najciekawszą prezentację, oraz jury w składzie: pan Przemysław Kranz, pan Mariusz Graczyk oraz pani Ewa Omelczuk.

Pierwsze miejsce zajął Andrzej Spychała z klasy 4EM za projekt sygnalizatora miejsc na zawodach pływackich. Drugie miejsce zajęli ex aequo: Marcin Bartkowiak z klasy 4EM i Szymon Frączek z klasy 3EM. Obaj zaprojektowali i wykonali sygnalizatory kierunku ruchu. Trzecie miejsce zajął Mikołaj Dunaj z klasy 3EM, który wykonał projekt sygnalizatora kierunku ruchu.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu !

Akcja Honorowego Oddawania Krwi

25 stycznia 2023

W środę 25 stycznia w naszej szkole zorganizowano Akcję Honorowego Oddawania Krwi, w której udział mogli wziąć wszystkie pełnoletnie osoby. Dziękujemy za przyłączenie się do akcji krwiodawstwa. Liczba 39 zarejestrowanych osób 39 przełożyła się na 14850 ml tego niezwykle cenne płynu, który w sobie mamy. W ten sposób pomogliśmy również potrzebującej osobie – p. Grażynie Wiśniewskiej. Brawo!

Studniówka 2023

9 stycznia 2023

W sobotę 7 stycznia 2023 r. w restauracji „Gość w Dom” w Chlastawie odbył się bal studniówkowy tegorocznych maturzystów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Impreza miała szczególny charakter i to przynajmniej z kilku powodów.

Przedwczorajszą studniówkę z całą pewnością możemy uznać za wyjątkową, ponieważ udało nam się zorganizować ten bal po pandemicznej przerwie (przypomnijmy: w roku 2021 i 2022 ze znanych nam powodów przedmaturalne bale nie odbyły się). Nie bez znaczenia był również fakt, że bawili się na niej wyłącznie uczniowie klas czwartych. Mowa o uczniach klasy 4A liceum ogólnokształcącego, którym w rytm muzycznych przebojów wtórowali starsi o rok koledzy z technikum, tzn. uczniowie klasy 4IE oraz 4MA. Licealiści otwierają nowy rozdział w historii szkoły jako pierwsi maturzyści liceum czteroletniego, uczniowie technikum z kolei zamykają powoli dzieje szkoły technicznej, w której nauka trwała cztery lata.

Zgodnie z przyjętą tradycją bal studniówkowy został rozpoczęty uroczystym polonezem. Następnie głos zabrali: Wiktoria Oporska z klasy 4MA, Filip Klementowski z klasy 4A oraz Daniel Szczepaniak z klasy 4IE, którzy w krótkim przemówieniu przywitali gości honorowych: pana burmistrza Wiesława Czyczerskiego, panią dyrektor Ewę Omelczuk, panią wicedyrektor Joannę Korzeniewską, wychowawców klas: p. Jolantę Kuleszę (klasa 4MA), p. Daniela Dajczaka (klasa 4IE) i p. Kamila Kromskiego (klasa 4A) oraz pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły. W dalszej części oficjalnego otwarcia dokonali p. burmistrz oraz p. dyrektor, którzy w swoich przemówieniach życzyli uczestnikom balu wspaniałej zabawy, a przy okazji przypomnieli, że studniówka rozpoczyna symboliczne odliczanie do majowych egzaminów maturalnych (pani dyrektor policzyła, że tych dni pozostało 116). Dodali przy tym jednak nieco otuchy młodzieży przed zbliżającym się czasem naznaczonym wysiłkiem intelektualnym i wyczerpującą pracą.

Impreza taneczna maturzystów trwała do późnych godzin nocnych. W znakomity nastrój uczniów wprawiał DJ Adam Rybicki. Uczestnicy studniówki w odświętnych strojach galowych czuli niczym nieskrępowaną radość, co miało niemały wpływ na atmosferę tej szczególnej nocy. Dobra zabawa udzielała się wszystkim. Poniżej prezentujemy wybrany materiał filmowy i fotograficzny, wkrótce opublikujemy więcej zdjęć.

49. Olimpiada Wiedzy Technicznej

5 stycznia 2023

W dniu 4 stycznia 2023 roku (środa), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”, w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50, odbyły zawody II etapu (okręgowego) 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Z naszej szkoły do zawodów stopnia II zakwalifikowało się dziesięciu uczniów z klas 3EM i 4EM pod czujnym okiem pana Przemysława Kranza. W skład reprezentacji szkoły weszli następujący uczniowie: Oliwier Kupczak, Łukasz Józefiak, Mikołaj Fryza, Adrian Staniek, Szymon Frączek, Michał Zmuda, Wojciech Kostusz, Mikołaj Dunaj, Marcin Bartkowiak i Andrzej Spychała. Uczniowie ci startują w grupie Elektryczno-Elektronicznej.

Olimpiada obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Zawody II stopnia polegały na: rozwiązaniu 2 zadań spośród 3-ech w wybranej grupie tematycznej (mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej). Jeżeli zawodnik uzyska wystarczająco dużo punktów za rozwiązane zadania, to zakwalifikuje się na Etap centralny, który odbędzie się 1 kwietnia 2023.

Na zawody zostali zaproszeni: Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego z Prorektorem ds. Rozwoji i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab.inż, prof. UZ Andrzejem Pieczyńskim. Na zawodach były też obecne prasa, radio i telewizja.

Zawody odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:
8:00 Zbiórka uczestników 49. OWT przed biblioteką szkolną.
8:05 Przywitanie uczestników przewodniczący LOK OWT dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
8:15 Prezentacja – kierunki kształcenia na Wydziale lnformatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
8:30 Prezentacja – kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
8:45 Prezentacja – kierunek budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim
9:00 Podsumowanie prezentacji wydziałów i instytutów Uniwersytetu Zielonogórskiego – przewodniczący LOK OWT prof. Andrzej Pieczyński9:05 Prezentacja firmy Ekoenergetyka polska
9:20 Prezentacja firmy Gedia Poland sp. z o.o.
9:35 Zakończenie części oficjalnej
9:40 Rejestracja uczestników 49. OWT przed biblioteką szkolną
10:00 Rozpoczęcie 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej – zawody okręgowe
13:30 Zakończenie olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Pieczę naukową nad Olimpiadą sprawuje Politechnika Warszawska, a organizatorem zawodów jest NOT (Naczelna Organizacja Techniczna).

Cele, jakie postawiono przed Olimpiadą, od początku pozostały niezmienne. Są nimi:
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
• rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
• lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
• rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
• wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
• rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
• stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
• podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Krótki reportaż TVP 3 Gorzów Wlkp.: Uczniowie wzięli udział w olimpiadzie nauk ścisłych w Zielonej Górze (tvp.pl)

Bożonarodzeniowe wydanie „Wiadomości CKZiU”

22 grudnia 2022

Jak zawsze przed świętami grupa multimedialna pod opieką p. Daniela Dajczaka przygotowała świąteczne wydanie Wiadomości szkolnych. Gospodarze programu – Oliwia Kostek i Kacper Minta z klasy 1A – przypomną widzom wybrane wydarzenia od początku roku szkolnego, a ponieważ to odcinek bożonarodzeniowy, nie zabraknie życzeń świątecznych od klas i dyrekcji szkoły. Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz sympatykom naszej szkoły składamy serdeczne życzenia spokojnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2023.

„Opowieść wigilijna” w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury

20 grudnia 2022

We wtorek 20 grudnia nasi uczniowie – z myślą o swoich koleżankach i kolegach oraz mieszkańcach naszej gminy – pod opieką p. Kamila Kromskiego wystawili na deskach Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury sztukę teatralną pt. „Opowieść wigilijna” na motywach opowiadania Charlesa Dickensa. Fabuła utworu koncentruje się na głównym bohaterze – Ebenezerze Scrooge’u, którego widzowie poznają jako wyjątkowo nieuprzejmego mężczyznę oddającego się wyłącznie pomnażaniu majątku. W gruncie rzeczy Scrooge jest jednak samotnym człowiekiem, a przez to wyjątkowo nieszczęśliwym, co w wigilijną noc uświadamiają mu odwiedzające go duchy, na czele ze zmarłym przyjacielem Scrooge’a – Jakubem Marleyem.

Przedstawienie przygotowane przez uczniów miało swoją premierę o godz. 12.00, kiedy to widzami byli uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku. Godzinę później sztukę przyszli zobaczyć pozostali uczniowieze szkoły. Po południu natomiast – o godz. 17.00 – możliwość obejrzenia przedstawienia daliśmy mieszkańcom naszego miasta, w tym także rodzicom uczniów, których nie brakowało.

W główną postać Ebenezera Scrooge’a z wielkim powodzeniem wcielił się Piotr Sołtysik z klasy 4EM. W pozostałych rolach (w kolejności alfabetycznej) wystąpili: Krzysztof Bachanek z klasy 1A (Chłopiec), Marcin Bartkowiak z klasy 4EM (Duch Przyszłych Świąt Bożego Narodzenia), Mateusz Gajos z klasy 3A (Jegomość 1), Zuzanna Gołek z klasy 2A (Żona Freda), Wiktoria Kaczmarek z klasy 3A (Duch Tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia), Kinga Krym z klasy 1A (Ukochana Scrooge’a z młodości), Maksym Lapshyn z klasy 3IA (Mężczyzna 1), Emilia Nowak z klasy 1A (Fan), Kajetan Haliniak z klasy 3EM (Duch Dawnych Świąt Bożego Narodzenia), Agata Jańczak z klasy 1A (Służąca), Konrad Korzeniewski z klasy 4IA (Jegomość 2), Mikołaj Łysakowski z klasy 4IA (Człowiek z nagrobkiem), Jagoda Mitek z klasy 1EA (Kobieta), Kacper Misiewicz z klasy 3A (Mężczyzna 2), Igor Ostrowski z klasy 2EM (Bob Cratchit), Adrian Piasecki z klasy 4EM (Joe), Błażej Piskorski z klasy 2A (Mały Scrooge), Nikodem Polechajło z klasy 1A (Młody Scrooge), Piotr Roziński z klasy 4EM (Pracz), Maria Sowińska z klasy 1A (Pani Cratchit), Andrzej Spychała z klasy 4EM (Jakub Marley), Oskar Stroiński z klasy 4IA (Fred). Na uwagę zasługuje fakt, że do przedstawienia udało się zaangażować siostrę naszego ucznia – 7-letnią Antoninę Haliniak, która wystąpiła jako Tola (w wersji oryginalnej – Tim). Wszyscy aktorzy spisali się na medal i odegrali role z zaangażowaniem, za co im serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Podziękowania także należą się dyrekcji i pracownikom Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Malwinie Kubickiej, panu Wojciechowi Podemskiemu oraz panu Przemysławowi Zalewskiemu, którzy wspierali to przedsięwzięcie od strony technicznej. Bez ich pomocy sztuka nie odniosłaby tak dużego sukcesu. Poniższa fotorelacja pochodzi ze strony internetowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury:

Dzień Brzydkiego Świątecznego Swetra

16 grudnia 2022

W piątek 16 grudnia po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Brzydkiego Świątecznego Swetra. Owo święto wywodzi się z Wielkiej Brytanii, w której odbywa się co roku w trzeci piątek grudnia.

Z okazji tego dnia wszyscy chętni uczniowie oraz nauczyciele ubrali się w swoje najbardziej – mówiąc językiem młodzieżowym – kiczowate ubrania, którymi udało się wprowadzić do naszej szkoły świąteczny nastrój.

Nie był to jedyny bożenarodzeniowy akcent w tym dniu. Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Szkoły odbył się również kiermasz wypieków, z którego dochód zostanie przekazany na zakupy dla potrzebującej rodziny w ramach corocznej akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na ten temat zostaną opublikowane niebawem.

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

13 grudnia 2022

W poniedziałek 12 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2022/2023 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 153 uczniów, wśród nich są również uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku:

Amelia Horwat z klasy 3A,
Wiktoria Oporska z klasy 4MA
oraz
Oskar Stroiński z klasy 4IA.

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego stypendia zostały wręczone przez Lubuską Kurator Oświaty – Ewę Rawę oraz Wojewodę Lubuskiego – Władysława Dajczaka.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!