bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kategoria: Różne

Akcja charytatywna #Wdzięczni-pomagamy

28 czerwca 2021

Na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciele oraz wychowawcy zwrócili się z prośbą do uczniów, aby w tym roku miejsce kwiatka, za pomocą którego wyraża się wdzięczność swoim nauczycielom, zastąpić darowizną na rzecz 14-miesięcznej Mai Tomczak ze Zbąszynia – dziewczynki chorującej na SMA, której terapia genowa kosztować będzie 9,5 mln złotych (poznaj szczegóły akcji dobroczynnej).

W piątek – w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych – w trakcie spotkań klas z wychowawcami zorganizowano zbiórkę do puszek. Wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele mogli wspomóc dobrowolną kwotą leczenie Mai. W sumie uzbieraliśmy jako szkoła 1440,30 zł! Wszystkim hojnym darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazane serce potrzebującym! Podziękowania należą się również koordynatorkom zbiórki: p. Zycie Buchwald, p. Magdalenie Krajkowskiej oraz p. Jolancie Kuleszy.

Pożegnanie absolwentów szkoły branżowej

25 czerwca 2021

W piątek 25 czerwca 2021 r. w czasie zakończenia roku szkolnego 2020/2021 pożegnaliśmy naszych absolwentów szkoły branżowej pierwszego stopnia, czyli uczniów tegorocznej klasy 3W. Wszyscy oni uczyli się wielu zawodów pod okiem pracodawców w różnych przedsiębiorstwach i z powodzeniem ukończyli ten etap.

Pani dyrektor Ewa Omelczuk oraz pan Marcin Kumke (wychowawca oddziału) pogratulowali absolwentom zdobytych osiągnięć i podziękowali za zaangażowanie w życie szkoły i klasy. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Julia Sarbak, gdyż w klasyfikacji końcowej uzyskała najwyższą średnią ocen (4,60). Z tego powodu na jej ręce Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył jednorazowe stypendium jako najlepszej absolwentce szkoły. Z upoważnienia włodarza miasta aktu wręczenia nagrody dokonał jego zastępca – p. Jan Makarewicz.

Szanowni Uczniowie! Mamy nadzieję, że czas spędzony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku okazał się dla Was dobrym wstępem do dorosłości, której próg właśnie przekraczacie. Dziękujemy za Waszą obecność, naukę i pracowitość, a także za wszelką aktywność na poczet całej społeczności szkolnej. Powodzenia!

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021

25 czerwca 2021 r. to dzień, na który z całą pewnością czekali wszyscy uczniowie. Dzisiaj bowiem – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – zaplanowano zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, co z kolei oznacza rozpoczęcie ferii letnich zwanych wakacjami. Piątkowy poranek nastrajał zatem na wskroś optymistycznie. Widać to było na twarzach wszystkich naszych uczniów. O godzinie 9:15 cała społeczność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku zebrała się na szkolnym placu, aby uroczyście zakończyć rok szkolny 2020/2021.

Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowania, którego tradycyjnie dokonała pani dyrektor Ewa Omelczuk. Miniony rok – wzorem poprzedniego roku szkolnego – upływał w cieniu pandemii koronawirusa. Choć udało nam się rozpocząć i zakończyć zajęcia w formule stacjonarnej, to niemała część zajęć lekcyjnych musiała odbywać się w trybie zdalnym. Przypomnijmy: w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 lekcje zdalne były realizowane od 25 października 2020 r. do 14 maja 2021 r., ponadto w dniach 19-23 października 2020 r. oraz 17-28 maja 2021 r. nasi uczniowie odbywali lekcje w systemie mieszanym (hybrydowym).

Mimo nauki zdalnej nie brakowało uczniów, którzy skrupulatnie przygotowywali się do zajęć, wywiązywali z powierzonych zadań, a także aktywnie – na ile to możliwe – angażowali się w życie szkoły, a nawet w zajęciach i konkursach pozaszkolnych. W wyniku klasyfikacji rocznej aż 40 uczniów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem. Wszystkim serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.

Pragniemy życzyć każdemu uczniowi słonecznych, radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Ufamy, że 1 września 2021 r. bez żadnych przeszkód będziemy mogli zainicjować nowy rok szkolny.

Egzaminy zawodowe w sesji letniej

17 czerwca 2021

Już od najbliższego poniedziałku (21.06.2021) w naszej szkole rozpocznie się letnia sesja egzaminacyjna dla uczniów klas III technikum, którzy przystąpią do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin składa się z dwóch częścitrwającej 60 minut części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym, której czas trwania wynosi z kolei od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50% punktów, a w części praktycznej – 75%.

Sesja egzaminacyjna w naszej szkole potrwa od 21.06.2021 do 29.06.2021. Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów z klasy 3IA oraz 3EM. Powodzenia!

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!

7 czerwca 2021

W ubiegłym tygodniu nasza szkoła została nominowana przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu do społecznej akcji #challengeniebieskiemotyle2021 na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Jej ogólnopolskim inicjatorem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu. Głównym celem wyzwania jest szerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Z radością przyjęliśmy rzucone nam przez zaprzyjaźnionych leśników wyzwanie. Do akcji włączyliśmy się z dużym zaangażowaniem, co poświadczają publikowane na dole zdjęcia. Bardzo dziękujemy rogozinieckiej szkole za nominację. Sami z kolei pragniemy zaprosić do zabawy Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Szkołę Podstawową im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu, a także Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

Poniżej prezentujemy zadania, które należy wykonać w ramach wyzwania. Aby przekazać niebieską iskierkę przyjaźni, wystarczy:
1. ubrać się na niebiesko,
2. wykonać pracę plastyczną (np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej, np. „taniec motyla”),
3. zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil facebookowy oraz przesłać je na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com (ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były nagrane lub napisane pozdrowienia: Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!),
4. nominować kolejne dwie osoby i jedną grupę klasową, oddział przedszkolny lub instytucje i powiadomić je o tym (na wykonanie zadania każdy nominowany otrzymuje 48 godzin).

Powodzenia!

Powrót do szkoły

17 maja 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w drugiej połowie maja rozpoczyna się proces powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Początkowo, tj. w dniach 17-28 maja 2021 r., nauka w szkołach będzie realizowana w trybie hybrydowym, natomiast od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie mają uczyć się w szkole.

W terminie 17-21.05.2021 r. w ramach nauki hybrydowej nauczaniem stacjonarnym zostaną objęte klasy 1A, 1EM, 1IA, 2A, 2W1, 2B oraz 3W, a także uczniowie z klas branżowych biorący udział w kursie zawodowym. Pozostałe klasy kontynuują naukę zdalną.

W dniach 24-28.05.2021 r. zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą klasy 1W, 2EM, 2IA, 2IE, 2MA, 2W2 oraz (od 25 maja 2021 r.) klasy 3EM i 3IA, a pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach zdalnych z domu.

Uczniowie klas szkoły branżowej praktyczną naukę zawodu u pracodawców realizują zgodnie z planem na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy o tym, że w zajęciach lekcyjnych realizowanych w budynku szkoły mogą brać udział uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Zachęcamy ponadto do pamiętania o podstawowych zasadach dystansu, dezynfekcji i higieny (prosimy pamiętać o częstym myciu rąk), a także o maseczkach. Szczegółowe informacje na temat wytycznych sanitarnych do przeczytania tutaj.

Powrót do szkoły nie powinien wiązać się ze stresem, dlatego w pierwszych dniach nauki nauczyciele i wychowawcy będą kładli nacisk na integrację i odbudowanie relacji po kilku miesiącach niewidzenia się.

Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych

10 maja 2021

W dniach 4-6 maja 2021 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Joanna Kasprowiak oraz p. Mariusz Graczyk – wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum Szkoleniowe Robotyki ABB w Warszawie. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat podstaw budowy stacji i programowania robotów offline i online. Jego zakres z kolei obejmował m.in. programowanie graficzne, pisanie i edycję kodu w języku RAPID, a także sterowanie robotem za pomocą wirtualnego FlexPendanta. Udział w tym szkoleniu był możliwy dzięki realizacji projektu z firmą IKEA Industry, który zakłada szkolenie nie tylko nauczycieli, ale również uczniów. Opiekunem projektu z ramienia firmy IKEA jest pani Daria Wachońska, której dziękujemy za zaangażowanie.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zgodnie przyznają, że znacznie pogłębili swoją wiedzę, którą – mamy nadzieję – już wkrótce będą mogli w pełni wykorzystać na swoich zajęciach. Wierzymy, że dzięki temu poszerzy się wiedza naszych uczniów, a to w konsekwencji przyczyni się do tego, że wyniki z egzaminów zawodowych będą jeszcze wyższe.

Pożegnanie maturzystów

4 maja 2021

Na pożegnanie powspominajmy naszych tegorocznych absolwentów z klas Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum. Były to dla Was z pewnością niezapomniane lata, co pokazują poniższe filmiki przygotowane przez klasę 2 B wraz z wychowawczynią panią Barbarę Pieńkowską. Mamy nadzieję, że będziecie nas (tak jak my Was) wspominać z uśmiechem na twarzach.

Klasy liceum: 3A i 3B

Klasy technikum: 4IM1 i 4IM2

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021

Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro (Jan Paweł II)

30 kwietnia 2021 r. minął okres nauki dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz klas czwartych technikum. W tym ostatnim dniu zwykliśmy organizować uroczystą akademię, podczas której nie tylko się żegnamy, ale przede wszystkim dziękujemy i gratulujemy każdemu absolwentowi. Tak było również dzisiaj, choć uroczystość wręczania świadectw z powodu trwającej pandemii musiała przebiec skromniej niż w latach ubiegłych.

Przez cały piątkowy dzień nasi uczniowie z klas 3A, 3B, 4IM1 oraz 4IM2 stawiali się w szkole w niewielkich grupach na wyznaczone godziny, by z rąk pani dyrektor Ewy Omelczuk oraz wychowawców – p. Zyty Buchwald, p. Katarzyny Pacyny-Baksalary, p. Edwina Pracuka i p. Mariusza Króla – odebrać świadectwa ukończenia szkoły średniej. Pomimo kameralnych warunków zadbaliśmy, by to przełomowe dla każdego absolwenta wydarzenie uczcić z należytą powagą i dostojnością.

Z dumą pragniemy poinformować, że do grona najlepszych absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku w tym roku zakwalifikowano Julię Lemańską jako najlepszą absolwentkę liceum ogólnokształcącego (średnia ocen z trzech lat: 5,50) oraz Mikołaja Zienkowicza będącego najlepszym absolwentem technikum (średnia ocen z czterech lat nauki: 5,38). Tradycyjnie burmistrz Zbąszynka pan Wiesław Czyczerski złożył im listy gratulacyjne i przyznał jednorazowe stypendia.

Poza Julią i Mikołajem w poczet uczniów zasługujących na wyróżnienie zaliczają się również: Kornelia Matysik, Zuzanna Wróbel, Weronika Jędrzy oraz Dorian Góral (klasa 3A), Kinga Mazurczak, Wiktor Szymański oraz Mikołaj Jundziłł (klasa 3B), Wiktoria Kaczmarska, Adam Mielniczuk, Michał Mania, Bartosz Miszta, Maksymilian Patalas (klasa 4IM1) oraz Jakub Kaczmarek, Kamil Kaczmarek, Damian Mazur, Marcin Borkowski (klasa 4IM2). Cieszymy się, że nasi uczniowie aktywnie – w miarę swoich możliwości – angażowali się w życie szkoły i odnosili niemało sukcesów, reprezentowali naszą placówkę na różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

Drodzy Absolwenci!

Nadszedł dla Was dzień ukończenia nauki w liceum bądź technikum. To ważny etap w życiu każdego młodego człowieka. Z żalem przychodzi nam dziś żegnać się z Wami. Wpływ na to mają nie tylko okoliczności, w jakich musimy to czynić, ale również świadomość, jak pusto się bez Was zrobi. Z tego miejsca pragniemy wszystkim Wam podziękować za wszelkie zaangażowanie na rzecz szkoły, a także pogratulować jej ukończenia.

Wyrażamy ogromną nadzieję, że czas spędzony w murach CKZiU będzie się wiązał z wieloma pozytywnymi wspomnieniami. Z całą pewnością grono pedagogiczne zapamięta Was na długo w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W sercach będziemy pamiętać Wasze uśmiechnięte twarze, wspólne rozmowy i zabawy, a także osiągnięcia, których nie brakowało. Pamiętajcie, że zawsze będziecie mile widziani w naszej szkole, która na zawsze pozostaje również Waszą szkołą.

Od wtorku 4 maja rozpoczną się egzaminy maturalne. Trzymamy mocno kciuki za każdego naszego Abiturienta, przed którym stoi to wyzwanie. Już teraz życzymy Wam powodzenia i satysfakcjonujących wyników, a ponadto wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń w dorosłym życiu. Niech spełniają się Wasze marzenia!

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie facebookowej.

Partnerzy:

PWSZ Sulechów Logo
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz Logo
Kaczmarek Electric Logo
PKP Cargo Logo
Martex Logo
Artix Logo
Wexpool Logo
PPHU Richter Logo
Axxion Logo
Onix Logo