bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Nasza szkoła przystąpiła do wspólnoty szkół odpowiedzialnych cyfrowo. To bezpłatny projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponad podstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

W naszej szkole koordynatorami są Pani Natalia Łupkowska oraz Pani Katarzyna Pacyna-Baksalary.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.dbamomojzasieg.pl/soc i w pliku pdf poniżej:


W grudniu, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj nasza szkoła zakupiła kartki świąteczne od Fundacji Dbam o Mój Zasięg.
Celem akcji było zwrócenie uwagi jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
Akcja miała na celu uzmysłowienie sobie, że sms nie zastąpi świątecznej pocztówki i ma zachęcać do tego, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.
Tak więc włączając się do akcji na terenie szkoły rozwiesiliśmy plakaty z informacjami popularyzujący jej postulaty. W akcję aktywnie włączyli się uczniowie, którzy na kartkach otrzymanych od fundacji zredagowali życzenia bożonarodzeniowe, które własnoręcznie wypisali. Kartki były skierowane m.in. do pensjonariuszek i pensjonariuszy Domu Seniora w Zbąszynku i tuż przed świętami kartki zostały im przekazane przez grupę młodzieży z naszej szkoły.
Z podziękowań, jakie otrzymaliśmy z instytucji, wynika, iż życzenia świąteczne od naszych uczniów sprawiły adresatom niemałą radość, co bardzo cieszy, gdyż potwierdza, że podjęte działania przyniosły zamierzony efekt.