bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

W celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego oraz realizując zapisy Europejskiego Planu Rozwoju szkoły, Gmina Zbąszynek, jako organ prowadzący naszą szkołę, przystąpiła do realizacji projektu finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+(Kształcenie i szkolenia zawodowe) pod tytułem „Staże zawodowe uczniów CKZiU – drogą do sukcesu zawodowego”. Celem projektu była organizacja 4 tygodniowych staży zawodowych w kraju członkowskim UE, a mianowicie Szwecji, w miejscowości Malmö u szwedzkich przedsiębiorców i w szwedzkich firmach. Partnerem w projekcie, a jednocześnie organizacją przyjmującą była firma EU Mobility Sverige pod kierownictwem pani Patrycji Pilarek. Projekt realizowany był w okresie 31.12.2021 do 29.06.2023 r., a wartość dofinansowania wyniosła 79 940 €.

Projekt zakładał ponadto realizację następujących celów:

  • przyrost kluczowych kompetencji zawodowych, umiejętności specjalistycznych i językowych uczniów nabytych w środowisku międzynarodowym,
  • wzrost kompetencji miękkich wśród uczestników projektu, a także edukacja cyfrowa, ekologiczna oraz europejska,
  • poprawa jakości kształcenia w szkole, dostosowanie edukacji do standardów europejskich poprzez rozszerzenie kompetencji nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

W projekcie wzięło udział 26 uczniów kształcących się na kierunkach Technik mechatronik (8 uczniów), Technik elektryk (8 uczniów), Technik informatyk (6 uczniów) oraz Technik architektury krajobrazu (4 uczennice) oraz 4 nauczycieli: pani Barbara Pieńkowska, pani Jolanta Kulesza, pan Robert Baksalary oraz pan Ryszard Braun.

Po przeprowadzonych z powodzeniem przez komisję rekrutacyjną działaniach rekrutacyjnych (zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji) na przełomie stycznia/lutego 2022 oraz stycznia/lutego 2023 wyłonione zostały dwie grupy uczestników, którzy uczestniczyli w stażach zagranicznych w następujących terminach: 02.05.2022 – 27.05.2022 r. oraz 17.04.2023 – 12.05.2023 r. W przeprowadzenie rekrutacji zaangażowane były następujące osoby: pani Magdalena Krajkowska, pan Kamil Feliszewski, pan Mariusz Mazurek, pan Mariusz Graczyk oraz pani Joanna Błaszkiewicz. Każdorazowo wyjazd poprzedzony był realizacją następujących obowiązkowych zajęć przygotowujących grupy do wyjazdu:

  • 20-godzinny kurs językowy, którego celem było utrwalenie słownictwa branżowego oraz słownictwa dnia codziennego oraz przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego dokumentu Europass CV – prowadzony przez panie Barbarę Pieńkowską oraz panią Barbarę Starystach,
  • 6-godzinne przygotowanie kulturowego, podczas którego uczniowie mieli okazję zapoznać się historią, kulturą i zwyczajami szwedzkimi, a także różnicami kulturowymi, poznali miasto Malmö, a także informacjami dotyczącymi postaw proeuropejskich, wiedzy o Europie oraz dziedzictwa europejskiego- prowadzony przez panią Katarzynę Pacyna-Baksalary,
  • 5-godzinne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne dotyczące tzw. „szoku kulturowego”, postępowania w sytuacjach trudnych, przestrzegania zasad współżycia społecznego, integracji grupy, tolerancji dla różnic kulturowych oraz korzyści wynikających z pracy na europejskim rynku – prowadzony przez panią Joannę Sidorenko,
  • 5-godzinne szkolenie z zakresu BHP, które obejmowało tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w Szwecji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy – prowadzony przez panią Joannę Błaszkiewicz.

Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony był również spotkaniem z rodzicami, uczestnikami i nauczycielami z koordynatorem projektu oraz panią Patrycją Pilarek z ramienia EU Mobility Sverige. Celem spotkania było omówienie wszelkich spraw organizacyjnych (transport, ubezpieczenie, odzież robocza, kieszonkowe, niezbędne dokumenty, zakwaterowanie), podpisanie umów o dofinansowanie oraz przedstawienie zasad i reguł obowiązujących podczas stażu, a także miejsc odbywania praktyk.

A oto krótka fotorelacja:

Grupa I, termin 02.05.2022 – 27.05.2022:

Grupa II, termin 17.04.2023 – 12.05.2023 r.:

Jak widać na powyższych zdjęciach mobilność związana była również z realizacją programu kulturowego, który obejmował m.in.: zwiedzanie Malmö, zwiedzanie Kopenhagi oraz inne atrakcje.

Po zakończonym stażu zawodowym każdy uczestnik otrzymał Certyfikat potwierdzający udział w stażu przygotowany przez EU Mobility Sverige oraz dokument Europass Mobilność. A nasi stażyści z kierunku Technik informatyk stworzyli stronę internetową, na której umieścili rady i wskazówki dla osób udających się na staż do Szwecji (kliknij w poniższe zdjęcie).