bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Nowy Projekt – Nowe Możliwości – ERASMUS +

„Staże wakacyjne uczniów CKZIU – drogą do sukcesu zawodowego”

W dobie dzisiejszych trudnych czasów gdzie znaczną część uwagi zajęła pandemia COVID-19 a także wojna na Ukrainie – nasza szkoła chce jak najlepiej przygotować swoich uczniów czyli przyszłych absolwentów na bogatą ścieżkę kariery. Wychodząc naprzeciw oczekiwań uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku po raz kolejny bierze udział w projekcie unijnym, który pozwoli rozwinąć skrzydła naszych uczniów i pozwoli im nabyć doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Szkoła bierze udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską ERASMUS + pt.” Staże wakacyjne uczniów CKZIU – drogą do sukcesu zawodowego”. Projekt zakłada staże dla uczniów w Szwecji. Promotorem projektu jest Gmina Zbąszynek , która również jest organem prowadzącym dla szkoły. W projekcie mogą wziąć udział osoby kształcące się w technikum na kierunkach: mechatronik, elektryk, informatyk i architekt krajobrazu.

Kilka faktów o projekcie:

Projekt zakłada wyjazd 26 uczniów w dwóch grupach do Malmo w Szwecji.

1 tura maj 2022

Technik mechatronik – 5 miejsc

Technik elektryk – 5 miejsc

Technik informatyk – 3 miejsca

Technik architektury krajobrazu – 2 miejsca

2 tura – maj 2023

Technik mechatronik – 3 miejsca

Technik elektryk – 3 miejsca

Technik informatyk – 3 miejsca

Technik architektury krajobrazu – 2 miejsca

Wyjazd będzie trwał 28 dni.  Przejazd promem lub przelot samolotem.

Harmonogram pobytu obejmuje dzienny program praktyk wraz z konkretnymi zadaniami jakie uczniowie będą wykonywać celem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Każdy uczeń nabędzie kompetencje i umiejętności konkretne dla swojego zawodu:

Technik mechatronik: montaż urządzeń mechatronicznych, eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń.

Technik informatyk: eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych, administrowanie systemami operacyjnymi, tworzenie i administrowanie bazami danych.

Technik elektryk: montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznej, eksploatacja instalacji elektrycznych.

Technik architektury krajobrazu: przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury, wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

Uczniowie dodatkowo poznają standardy Europejskie w firmach na szwedzkim rynku pracy, jego wymagania, zakres obowiązków, czynności stanowiskowe. Nauczą się pracy w grupie międzynarodowej, współdziałania, komunikacji pomiędzy działami firmy.  W trakcie praktyk uczestnicy będą wykonywali prace pod okiem wykwalifikowanych specjalistów w danej dziedzinie. Będą wykonywali powierzone działania, będą obserwowali pozostałych pracowników, poznawali nowoczesne rozwiązania ekologiczne stosowane w Szwecji. W trakcie stażu uczniowie będą porozumiewali się w języku angielskim.  Opiekunowie będą rozmawiali i obserwowali pracę w zagranicznych firmach oraz rozmawiali z pracodawcami na tematy związane między innymi z europejskim rynkiem pracy.

Na podstawie dostarczonych dokumentów wśród wszystkich uczniów technikum zostaną wybrani tylko ci uczniowie, którzy spełnią odpowiednie kryteria zgodnie z regulaminem.

Okres realizacji projektu: 31.12.2022 – 01.07.2023.

Wartość dofinansowania: 79 940 EUR