bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|13-05-2019

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

„… wiele jest sentencji, złotych myśli, autorytetów świata, które mogą pełnić rolę przewodnika po dróżkach, drogach i bezdrożach życia. I choć nie wolno robić fałszywych kroków, to iść trzeba. Lecz nie wystarczy tylko iść, ale iść we właściwym kierunku. Nawet pod prąd. Patrząc wstecz na zdeptane ścieżki, każdy z Was dostrzeże zwykłą, ludzką rzecz. To wierność serc.”

Zamykając bowiem pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy nasi absolwenci zostawili część siebie właśnie tutaj, w naszej szkole.

Trzy, cztery lata temu dokonali wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. My cieszyliśmy się, że dołączyli do naszej społeczności. W tym czasie, tych trzech lub czterech lat ślubowanie, tradycyjne uroczystości szkolne, ważne wydarzenia, święta, imprezy, klasyfikacje, egzaminy, połowinki i wreszcie Studniówka. A między przyjemnymi wydarzeniami – długie tygodnie w ławce szkolnej, uczenie się tego co lubię, i tego co tylko muszę. To wszystko składało się na bycie uczniem CKZiU w Zbąszynku.

Wielu z nich wykorzystało ten czas, a swą podróż w dorosłość rozpoczęło pięknie. Świadczyła o tym ilość wyróżnień, nie tylko za osiągnięcia w nauce, ale również za to, co zrobili dla innych, dla szkoły, dla jej dobrego imienia, a przede wszystkim dla całej naszej społeczności.

I tak 26 kwietnia 2019 roku do grona tych najlepszych dołączyli: Sebastian Szelest z klasy 4 IM (Technik informatyk) oraz Martyna Skoczylas z klasy 4 EA (Technik architektury krajobrazu).

Gratulacje należą się również tym, którzy wyróżnili się na tle klasy: Martyna Zaleska, Sylwia Derda oraz Zuzanna Jędrzejczak z klasy 3 A (LO), jak również Jagoda Wargoś z klasy 4 EA oraz Dominik Kosicki z klasy 4 IM.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: pan Wiesław Czyczerski – Burmistrz Znbąszynka, pan Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, pani Iwona Samczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców, dyrekcja oraz grono pedagogiczne, jak również rodzice naszych absolwentów.

Podczas uroczystości pan Wiesław Czyczerski wręczył najlepszym absolwentom jednorazowe stypendia Burmistrza Zbąszynka za wyniki w nauce w wysokości 1700 zł oraz życzył absolwentom dalszych sukcesów na czekających ich egzaminach maturalnych i w dalszym życiu. Stypendia otrzymali: Martyna Zaleska – najlepsza absolwentka Liceum Ogólnokształcącego oraz Sebastian Szelest – najlepszy absolwent Technikum.

Wielu uczniów odebrało również nagrody za działalność na rzecz szkoły. Dziękujemy im za to, że potraktowali pobyt w naszej szkole nie tylko jako furtkę do egzaminu maturalnego lub ścieżkę do dalszego planowania życia zawodowego, ale za to, że wykorzystali szkołę, jako miejsce do pozytywnego działania tu i teraz.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, mając nadzieję, że z perspektywy lat będą mogli śmiało powiedzieć „… i nie żal nic, i żal tak wiele”.