bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

„Kadry dla przemysłu” – porozumienie z POLREGIO

Informujemy, że 3 października w siedzibie POLREGIO w Warszawie zostało nawiązane porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą (reprezentowaną przez panią dyrektor Ewę Omelczuk) a firmą POLREGIO w ramach programu „Kadry dla przemysłu” w zakresie programów edukacyjnych, praktyk i programów stażowych. Jego celem jest wsparcie rozwoju kierunków zawodowych, a jego uczestnikami są jednostki edukacji zawodowej (szkoły techniczne, branżowe oraz centra kształcenia zawodowego), POLREGIO oraz pozostałe spółki należące do Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu.

Współpraca może przyjmować różne formy w zależności od potrzeb i możliwości konkretnych szkół i jednostek Spółki spośród poniższego katalogu:

  • organizowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów;
  • organizowanie wycieczek zapoznawczych do zakładów pracy;
  • organizowanie staży dla absowentów szkół zawodowych i technicznych
  • wspólne ustalanie programu praktyk uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców;
  • współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych;
  • wymianę informacji oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych;
  • udział przedstawicieli zakładów pracy w lekcjach przedmiotowych;
  • udział we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach;
  • wzajemne wsparcie w kontaktach z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz wojewódzkimi Kuratorami Oświaty.

Szczegółowe informacji o porozumieniu znaleźć można na stronie internetowej POLREGIO.