bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy

4 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbył się VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy. Wydarzenie patronatem objęły Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak oraz Przewodnicząca Sejmiku Wioleta Haręźlak.

W tym roku młodzież przedstawiała propozycje przedsięwzięć, które ich zdaniem powinny zostać sfinansowane ze środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Wszystko dlatego, że minęło 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jednocześnie zaś trwają prace nad nową perspektywą finansową.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie lubuskich szkół ponadpodstawowych wcielili się w role radnych województwa lubuskiego. Ponadto 30 uczniów-dziennikarzy relacjonowało pisemnie obrady Sejmiku.

Warto zaznaczyć, że w VI Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym wzięły udział dwie nasze uczennice – Kamila Augustyniak oraz Weronika Marciniec z klasy 3A, którym towarzyszyli uczniowie z zaprzyjaźnionego Technikum Leśnego w Rogozińcu. Opiekę nad uczniami sprawował pan Marcin Kumke.

Poniżej obszerna relacja Weroniki Marciniec z tego wydarzenia:

4 listopada 2019 roku odbyły się już szóste obrady Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. Uczniowie z całego województwa spotkali się w Zielonej Górze, aby podzielić się planami zagospodarowania środków unijnych przeznaczonych na nowe inwestycje. Młode pokolenie Lubuszan miało szansę wpłynąć na swoją przyszłość. 15 osób pod nadzorem radnych województwa pierwszą godzinę obrad przeznaczyło na dyskusję oraz stworzenie ramowych projektów przedsięwzięć. 

W sali kolumnowej znaleźli się również młodzi reporterzy. Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stanęli, było uczestniczenie w warsztatach dziennikarskich. Zdobyli cenną wiedzę oraz mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. Głównym tematem zajęć było prawidłowe pisanie artykułu. Oprócz schematu tworzenia pracy ich wiedza została poszerzona w zakresie kreatywnego myślenia. Na koniec kursu wręczono im zaświadczenie ukończenia warsztatów oraz akredytację do udziału i relacjonowania obrad sejmiku młodzieżowego.

Po przybyciu oraz wstępnym meldunku uczniowie zostali podzieleni na grupy, każdej z nich przypisany został odpowiedni kolor. Młodzież wraz z radnymi sejmiku województwa lubuskiego redagowali plan zagospodarowania budżetu Unii Europejskiej. Po godzinie zakończono rozmowy i każdy młody samorządowiec otrzymał zaświadczenie o byciu radnym. Certyfikat wręczyła pani marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jednym z punktów obrad była prelekcja poprowadzona przez panią marszałek Annę Polak. W dynamiczny sposób przekazano nam ważne informacje, takie jak plany finansowe, inteligentne specjalizacje czy nowe priorytety. Dowiedzieliśmy się również, co to jest samorząd oraz jak funkcjonuje. Zielona Góra nazwana została „zieloną krainą nowoczesnych technologii’’. Owo hasło zostało również wyjaśnione w bardzo atrakcyjny sposób poprzez prezentację, która uświadomiła nam – młodzieży – na co przeznaczane są pieniądze oraz jakie nowe inwestycje powstaną w najbliższych latach.

Oprócz ciekawego wykładu dotyczącego obywatelstwa przedstawiono nam,  jak funkcjonuje fundacja „Codex’’. Pan Robert Ostropolski opisał  założenia, osiągnięcia, zrealizowane projekty oraz jak wygląda współpraca międzynarodowa danej organizacji. Po wystąpieniach każda z grup zaprezentowała swoje 3 pomysły dotyczące nowych przedsięwzięć. Następnie odbyło się głosowanie – nastoletni radni wybrali projekty,  które ich zdaniem powinny zostać sfinansowane.

Oto najlepsze 10 pomysłów: 

  1. przedsiębiorczość w Praktyce, 
  2. młodzi w urzędzie, czyli e-administracja,
  3. inwestycja w młodych,
  4. zwiększenie ilości połączeń transportu publicznego, 
  5. koordynacja transportu i usprawnienie aktualizacji godzin przejazdu,
  6. zwiększenie świadomości ekologicznej, 
  7. większy nacisk na komunikację elektryczną,
  8. zamiana źródeł energii na alternatywne,
  9. zwiększenie dostępności i poprawy jakości edukacji  w mniejszych miejscowościach, wszystkich grup wiekowych,
  10. zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej.

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy to dla nas cenne doświadczenie, które będzie owocowało w przyszłości. Poszerzyliśmy  swoją wiedzę o kilka istotnych informacji, zawarliśmy również nowe znajomości. Uczestniczenie w tych obradach było niesamowitym przeżyciem. Zorganizowanie ich i podejście  uświadomiło nam, że my młodzi ludzie też możemy się przyczynić do rozwoju naszego województwa.