bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kamil Kromski|16-12-2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

W dniu 9 grudnia 2019 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Owo stypendium przyznaje się uczniom, którzy w minionym roku szkolnym otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 106 uczniów. Cieszymy się, że wśród młodych zdolnych Lubuszan znaleźli się Julia Lemańska – uczennica klasy 2A liceum ogólnokształcącego oraz Mikołaj Zienkowicz – uczeń klasy 3IM1, który kształci się na kierunku technik informatyk. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego dyplom poświadczający uzyskanie stypendium oraz gratulacje wręczyła pani Ewa Rawa, Lubuska Kurator Oświaty, oraz pan Roman Sondej, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

My również gratulujemy Julii i Mikołajowi tej zaszczytnej nagrody. Życzymy im jednocześnie dalszych sukcesów w nauce w kolejnych latach.