bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Od ponad dwóch dekad 21 dzień lutego jest ustanowiony Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Po raz pierwszy postanowiliśmy celebrować owo święto w murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Z inicjatywy p. Kamila Kromskiego zorganizowany został konkurs „Potyczki z polszczyzną”, który odbył się w piątek na 3. godz. lekcyjnej w sali nr 016. Nad jego przebiegiem czuwały dziewczęta z klasy 1A realizujące język polski na poziomie rozszerzonym.

Już na początku tygodnia zobowiązano uczniów do wyznaczenia dwóch osób, które miały za zadanie reprezentować swoją klasę w Potyczkach…. W doborze należało kierować się przede wszystkim polonistycznymi umiejętnościami, ale uwzględniano także szybkość w wywiązywaniu się z zadań.

Młodzież biorąca udział w zawodach, mierzyła się z następującymi konkurencjami:

  • Runda ortograficzna, w której sprawdzano znajomość zasad pisowni (m.in. łącznej i rozdzielnej oraz pisownię wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h”).
  • Runda interpunkcyjna weryfikująca umiejętność wstawiania przecinków i innych znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
  • Runda frazeologiczna kontrolująca stopień znajomości wśród uczniów różnych frazeologizmów – ich znaczenia i pochodzenia.
  • Runda gramatyczna, która badała, ile nasi uczniowie pamiętają z zakresu fleksji oraz składni.

Okazało się, że zadania nie były zbyt łatwe. Mimo to znaleźli się uczniowie, którzy rozwiązywali je niemalże bezbłędnie. W ogólnej klasyfikacji III miejsce zdobyła klasa 2IA, którą reprezentowały Julia Bimek i Weronika Tyl. II miejsce przyznano klasie 4M. Przedstawicielami tej grupy byli Jakub Mikołajczyk i Dawid Wiliński. Tytuł „Mistrzów Polszczyzny” powędrował zaś do klasy 2A, a to za sprawą szczególnych uzdolnień polonistycznych Julii Lemańskiej i Doriana Górala.

Gratulujemy wyróżnionym osobom. Dziękujemy jednak wszystkim, którzy wzięli udział w Potyczkach…. Mamy nadzieję, że każdy dobrze się bawił. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni przez polonistów ocenami bardzo dobrymi, laureaci zaś dodatkowo ocenami celującymi. Ufamy, że odtąd Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego stanie się coroczną tradycją obchodzoną w naszej szkole.