bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|12-08-2020

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki kandydata w naszej szkole prosimy rodziców kandydata o osobiste potwierdzenie w sekretariacie szkoły do dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz dostarczenie oryginałów dokumentów (jeżeli nie zostały jeszcze dostarczone).

W przypadku kandydatów niezakwalifikowanych do danego typu szkoły, którzy chcieliby podjąć naukę w naszej szkole, prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoły.

Zestaw podręczników opublikowany został na naszej stronie internetowej www.ckziu.zbaszynek.pl w zakładkach Dla Rodzica/Lista podręczników lub Dla Ucznia/Lista podręczników.

Kandydaci zakwalifikowani do Technikum w zawodzie Technik mechatronik oraz Technik architektury krajobrazu, którzy chcą podjąć naukę w naszej szkole proszeni są o zgłaszanie się po skierowanie na badania lekarskie.

Lista klas.pdf