bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|18-12-2012

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

10 grudnia 2012r. w Auli Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.

Na rok szkolny 2012/2013 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 117 uczniów (na ogólną liczbę szkół 130). Podczas uroczystości dyplomy wręczył wyróżnionym uczniom wojewoda Marcin Jabłoński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że bardzo ceni osiągnięcia młodych ludzi, który pozwoliły im zdobyć tak duże wyróżnienie, jakim jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie zauważył, że takie sukcesy są dużą motywacją do dalszego wysiłku. Wojewoda Marcin Jabłoński życzył stypendystom, aby uzyskana nagroda była jedną z wielu w kolekcji zrealizowanych życiowych marzeń. Gratulacje młodzieży złożyła też p. Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie szkół średnich, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wśród stypendystów w naszym województwie najwięcej jest uczniów techników – 59 osób i liceów ogólnokształcących – 55 uczniów. Nieliczną, 3-osobową grupę stanowią uczniowie liceów profilowanych.

Wśród stypendystów znalazły się także uczennice naszej szkoły: Natalia Sobieszczańska uczennica Technikum w zawodzie Technik architektury krajobrazu oraz Małgorzata Graczyk uczennica Liceum Ogólnokształcącego.

Natalii i Małgosi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.