bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kamil Kromski|29-04-2022

Uroczyste zakończenie zajęć klas maturalnych

Finis coronat opus (Koniec wieńczy dzieło). O prawdziwości tych łacińskich słów Owidiusza przekonali się nasi tegoroczni absolwenci z klas maturalnych, których pożegnaliśmy w piątek 29 kwietnia 2022 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla maturzystów po dwuletniej przerwie wróciła do swojej podniosłej formuły i odbyła się w sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.

Prowadzącymi galę byli Wiktoria Kaczmarek z klasy 2A oraz Piotr Sołtysik z klasy 3EM. Udział w niej – poza uczniami – wzięli zaproszeni goście: burmistrz Zbąszynka p. Wiesław Czyczerski, p. dyrektor Ewa Omelczuk, p. wicedyrektor Joanna Korzeniewska, grono pedagogiczne, w tym wychowawcy klas maturalnych: p. Barbara Pieńkowska (klasa 3B), p. Joanna Mewes (klasa 4EM) i p. Dariusz Furmaniak (klasa 4IA), a także rodzice maturzystów.

Pani dyrektor w okolicznościowym przemówieniu dokonała podsumowania czterech lat nauki uczniów technikum oraz trzyletniej działalności uczniów liceum ogólnokształcącego. Warto zwrócić uwagę, że owi licealiści stają się jednocześnie ostatnimi absolwentami trzyletniego liceum w historii naszej szkoły. Tym samym tegoroczne zakończenie nauki uczniów klas maturalnych miało bezprecedensowy charakter.

Zgodnie z wieloletnią tradycją najlepsi absolwenci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce, otrzymują stypendia uhonorowane przez Burmistrza Miasta Zbąszynka. W tym roku ta zaszczytna nagroda powędrowała do rąk Joanny Wróblewskiej jako najlepszej absolwentki liceum ogólnokształcącego oraz Mateusza Dobrocia, który osiągnął najwyższe wyniki spośród uczniów technikum. Nieprzeciętne wyniki uzyskało jednak więcej uczniów, świadectwa z wyróżnieniem otrzymali bowiem także: Marlena Połomka z klasy 3B, Jakub Rucioch z klasy 4EM oraz Weronika Tyl z klasy 4IA. Oni również zostali nagrodzeni, podobnie jak inni uczniowie, którym przyznano nagrody za udział w konkursach, działalność artystyczną oraz wszelkie inne zaangażowanie na rzecz naszej szkoły. Serdecznie im gratulujemy!

Wszystkim naszym Abiturientom składamy w pierwszej kolejności życzenia pomyślności podczas tegorocznych egzaminów maturalnych. Ufamy, że zdobyta wiedza zaowocuje satysfakcjonującymi wynikami. Życzymy ponadto szczęścia osobistego w dorosłym życiu – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Powodzenia! Abiturientów pożegnała również p. Kamila Bajcer jako przewodnicząca Rady Rodziców. Życząc uczniom wszelkiej pomyślności, złożyła także podziękowania dyrekcji i nauczycielom za codzienny trud i poświęcenie.

W imieniu absolwentów słowa podziękowania wygłosili przedstawiciele klas maturalnych: Joanna Wróblewska (klasa 3B), Filip Chwałkowski (klasa 4EM) oraz Mateusz Dobroć (klasa 4IA). Wyrazili oni wdzięczność za wszelką pomoc i wsparcie otrzymane od grona pedagogicznego i wychowawców.

Zakończenie klas maturalnych uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego. Całość została przygotowana przez Młodzieżową Radę Szkoły pod kierunkiem p. Magdaleny Krajkowskiej.

Klasa 3B (wychowawczyni: p. Barbara Pieńkowska)
Klasa 4EM (wychowawczyni: p. Joanna Mewes)
Klasa 4IA (wychowawca: p. Dariusz Furmaniak)