bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kamil Kromski|06-11-2023

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził ostateczną listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. Z radością informujemy, że na liście tej znaleźli się uczniowie naszej szkoły – Marika Grobys z klasy 4A oraz Oskar Stroiński z klasy 5IA.

Przypomnijmy: stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Otrzymać je mogą uczniowie szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:
otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.