bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kamil Kromski|21-06-2024

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024

Dnia 21 czerwca 2024 r. dobiegł końca czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024. Wobec powyższego uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku wraz z nauczycielami i wychowawcami uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego, po czym głos zabrała pani dyrektor Ewa Omelczuk, która w okolicznościowym przemówieniu podsumowała kończący się rok szkolny oraz doceniła trud i zaangażowanie poszczególnych osób. Wielu uczniów z poszczególnych klas zostało uhonorowanych nagrodami i dyplomami za osiągnięcia naukowe, sportowe, a także za zaangażowanie w życie szkoły. Pani dyrektor podziękowała także nauczycielom, zwłaszcza pani Alicji Frącek, która po dwóch latach pracy w szkole rozstaje się z naszą placówką.

Piątkowy dzień był szczególnie ważny dla uczniów klas trzecich szkoły branżowej. Dla nich bowiem wiąże się on z ostatecznym zamknięciem edukacyjnej ścieżki w murach tej szkoły. Po trzyletniej edukacji promowani uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani dyrektor i wychowawczyń klas – p. Joanny Sidorenko (kl. 3W1) oraz p. Zyty Buchwald (kl. 3W2).

W związku z pożegnaniem trzecioklasistów Burmistrz Zbąszynka p. Wiesław Czyczerski tradycyjnie wyróżnił najlepszego absolwenta szkoły jednorazowym stypendium. W tym roku tę zaszczytną nagrodę otrzymała Zuzanna Smogór z klasy 3W2. W imieniu burmistrza decyzję o przyznaniu stypendium wręczył wiceburmistrz pan Jan Makarewicz. Serdecznie gratulujemy Zuzannie wyróżnienia, a pozostałym uczniom ukończenia szkoły. Życzymy przy tym każdemu wszelkiej niezbędnej pomyślności w dorosłym zawodowym życiu!

Wszystkim uczniom z młodszych klas pragniemy życzyć odpoczynku na czas rozpoczynających się wakacji. Zbierajcie siły do kolejnych szkolnych zmagań. Do zobaczenia we wrześniu!