bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|08-05-2013

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

„Życie składa się z przywitań i pożegnań”

Wiktor Hugo

W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Domu Kultury w Zbąszynku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W tym roku szkolne mury opuściło w naszej szkole 27 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego oraz 53 absolwentów Technikum, i to właśnie oni będą mogli przystąpić do czekającego ich egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Jan Mazur – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, pan Jan Makarewicz – Zastepca Burmistrza Zbąszynka, pan Marcin Minta – członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego oraz Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, jak również Dyrekcja i grono pedagogiczne oraz rodzice absolwentów.

Mamy nadzieję, że te 3 lub 4 lata spędzone w murach naszej szkoły absolwenci wspominać będą z uśmiechem na twarzy, a z czasem w ich pamięci pozostaną tylko dobre wspomnienia.

Do gorna najlepszych absolwentów naszej szkoły dołączyły w tym roku Monika Olczyk z klasy 3 A osiągając najwyższą średnią ocen w Liceum Ogólnokształcącym – 5,31 oraz Natalia Sobieszczańska, absolwentka Technikum (technik architektury krajobrazu) ze średnią ocen 5,25. Obydwie osoby otrzymały z rąk pana Jana Makarewicza w imieniu Burmistrza Zbąszynka jednorazowe stypendium dla najlepszego absolwenta w wysokości 1500 zł.

Wśród osób nagrodzonych znalazły się również Anna Szulczewska (średnia ocen 5,25) oraz Kamila Oblizajek (średnia ocen 4,88) z klasy 3 A, które także ukończyły szkołę z wyróżnieniem. W klasach Technikum najlepszymi uczniami okazali się Adrian Sierociuk (technik informatyk) oraz Michał Kostecki (technik elektryk).

Nie zabrakło również nagród i wyróżnień dla tych wszystkich, którzy przez cały okres pobytu w naszej szkole chętnie angażowali się w jej życie w różnych dziedzinach. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Jakub Marciniak (technik informatyk) oraz Karolina Solarek (Liceum Ogólnokształcące), którzy uhonorowani zostali przez pana Marcina Mintę statuetkami za szczególne zaangażowanie w dziedzinę sportu.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w kształtowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, aby w swoim już teraz w pełni dorosłym życiu kierowali się właściwymi wartościami, aby to wszystko, co zostało im przekazane przez wychowaców i nauczycieli przyniosło efekty.

A na najbliższy czas życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, a absolwentom Technikum pozytywnego potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie zawodowym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych przygotowana została przez klasę 2 A wraz z wychowawcą panem Marcinem Kumke.