bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|29-05-2013

Staże w Niemczech – Program Leonardo da Vinci

„Nowe umiejętności i mobilność – sposób na europejską karierę”

 

Program staży zagranicznych współfinansowany ze środków UE w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kwota dofinansowania: 70 705,00 EUR

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną do zawodu kadrę oraz konieczność wzbogacenia oferty i treści kształcenia powstał pomysł zorganizowania dla najlepszych uczniów naszej szkoły 4-tygodniowych staży zagranicznych. Organizacja przyjmującą uczniów jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą w Schkeuditz (w pobliżu Lipska). Celem projektu jest realizacja treści z zakresu praktyki zawodowej, możliwość obserwacji organizacji pracy w firmach na terenie Niemiec, zdobycie nowych umiejętności zawodowych oraz językowych, podniesienie samooceny oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Ponadto każdy uczestnik otrzyma dokumenty potwierdzające odbycie stażu – EUROPASS.

Staże odbędą się w terminie od 08.09.2013 do 05.10.2013 dla 33 uczniów naszej szkoły z wyszczególnieniem na:

– 6 techników elektryków,

– 6 techników mechatroników,

– 6 techników architektury krajobrazu

– 15 techników informatyków.

Wyjazd poprzedzać będzie obowiązkowe szkolenie przygotowawcze obejmujące:

– 20 godzin bezpłatnych zajęć kulturowo-językowych,

– 2 godziny bezpłatnych warsztatów „Autoprezentacja, jak wykorzystywać nabywane umiejętności w poszukiwaniu pracy ?”,

– 2 godziny bezpłatnych zajęć „Jak postępować, by nie naruszyć prawa poza granicami kraju ?”’

– 3 godziny bezpłatnych zajęć z BHP

oraz test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna z języka obcego.

Wyjazd jest całkowicie bezpłatny, jedyny koszt stanowić będzie kieszonkowe z przeznaczeniem na własne wydatki.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 10.06.2013 – 21.06.2013.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji, kwestionariusz oraz programy pobytu dla poszczególnych zawodów.

Szczegółowych informacji udzielają: pan Mariusz Graczyk (mechatronik), pani Magdalena Krajkowska (architektura krajobrazu), pan Mariusz Mazurek (elektryk) oraz pan Edwin Pracuk (informatyk).

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Regulamin projektu Leonardo da Vinci

Program_technik_architektury_krajobrazu

Program_technik_mechatronik

Program_technik_elektryk

Program_technik_informatyk