bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Ryszard Braun|20-06-2013

Bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Za horyzontem…”

Od września roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku rusza nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt zakończy się w grudniu 2015 roku. Liczba uczestników – 60 uczniów ZST w Zbąszynku

Wartość projektu to kwota 483 179,00 PLN; w tym wkład własny ZST to 61 605,32 PLN, a dofinansowanie Z Unii 421 567,68 PLN

Tytuł projektu:

Za Horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

W ramach projektu realizowane będą:

I. Zajęcia rozwijające w formie warsztatowej:

– warsztaty filmowe (2 x w tygodniu po 1,5 godz. – 1 grupa 15-osobowa – łącznie 144 godz/ 1 uczestnika)

– warsztaty dziennikarskie (1 x w tygodniu po 2 godz. – 1 grupa 10-osobowa – łącznie 96 godz/ 1 uczestnika)

– warsztaty informatyczne (1 x w tygodniu po 2 godz. – 2 grupy 10-osobowe – łącznie 96 godz/ 1 uczestnika)

II. Zajęcia dydaktyczn0 – wyrównawcze

– matematyka (1 x w tygodniu po 2 godz. – 2 grupy 10-osobowe – łącznie 96 godz/ 1 uczestnika)

III. Zajęcia dydaktyczne – rozwijające

– matematyka (1 x w tygodniu po 2 godz. – 1 grupa 10-osobowa – łącznie 96 godz/ 1 uczestnika)

IV. Zajęcia dydaktyczne – rozwijające z języka obcego zawodowego

– język angielski (1 x w tygodniu po 2 godz. – 1 grupa 10-osobowa – łącznie 96 godz/ 1 uczestnika)

– język niemiecki (1 x w tygodniu po 2 godz. – 1 grupa 10-osobowa – łącznie 96 godz/ 1 uczestnika)

V. Zajęcia hobbystyczne zakończone obozem letnim w 2014 roku

– fizyka z geografią (1 x w tygodniu po 2 godz. – 1 grupa 10-osobowa – łącznie 72 godz/ 1 uczestnika)

– obóz żeglarsko-językowy (grupa 40-osobowa – 10 dni w sierpniu 2014 roku + zajęcia językowe 32 godz/ 1 uczestnika)

VI. Doradztwo zawodowo-edukacyjne

– doradztwo zawodowe-edukacyjne (1 x w tygodniu po 1 godz. – 2 grupy 15-osobowe – łącznie 36 godz/ 1 uczestnika)

VII. Warsztaty zawodowe + praktyki w zakładach pracy

– technik mechatronik (praktyki w ZEM w Swiebodzinie – 1 x w tygodniu po 4 godz. – 3 grupy 5-osobowe – łącznie 60 godz praktyk / 1 uczestnika + zajęcia teoretyczne w szkole 1 x w tygodniu po 3 godz – 1 grupa 15-osobowa – łącznie 84 godz / 1 uczestnika)

– technik elektryk (praktyki w PKP Cargo w Poznaniu – 1 tydzień zimą i 1 tydzień latem – 1 grupa 15-osobowa – łącznie 60 godz praktyk / 1 uczestnika + zajęcia teoretyczne w szkole 1 x w tygodniu po 3 godz – 1 grupa 15-osobowa – łącznie 102 godz / 1 uczestnika)

– projektowanie terenów zielonych (1 x w tygodniu po 2 godz. – 2 grupy 10-osobowe – łącznie 88 godz/ 1 uczestnika)

Dodatkowo:

kurs uprawniający do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV – 2 grupy 15-osobowe (2 x w tygodniu po 2 godz. – łącznie 40 godz. / 1 uczestnika)

podstawy obsługi programu do projektowania instalacji AutoCad 2D – 2 grupy 1o-osobowe (1 x w tygodniu po 2 godz.)

podstawy obsługi programu do projektowania terenów zielonych GardenPhilia 3D– 2 grupy 1o-osobowe (1 x w tygodniu po 2 godz.

10-dniowy obóz żeglarsko-naukowy w Przełazach dla 40 uczestników projektu w sierpniu 2014 roku

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach niniejszego projektu są bezpłatne, a ze względu na to, że w większości odbywają się po zajęciach szkolnych uczestnicy otrzymają również ciepły posiłek i darmowy transport do miejsca zamieszkania po zajęciach.