bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|18-05-2012

Zakończenie roku klas maturalnych

W dniu 27 kwietnia 2012 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. W tym roku naszą szkołę ukończyło 80 uczniów z klas Technikum i Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość przygotowana przez klasę 2 a , na której zgromadzili się zaproszeni goście: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak, kierownik OKSiR Marcin Minta, Przewodnicząca Rady Rodziców Aleksandra Zaleska, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły oraz uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcami, odbyła się w sali kinowej Domu Kultury.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych to okazja do krótkiej refleksji nad tym, co minęło, okazja do wspomnień i oczywiście wręczenia nagród za wyniki w nauce i działalność na rzecz szkoły.

Do grona najlepszych absolwentów dołączyli w tym roku: Justyna Miłosz – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego, która ukończyła szkołę ze średnią 5,19 oraz Tomasz Smogór – absolwent Technikum w zawodzie technik informatyk, który uzyskał średnią 5,04. Uczniowie ci zostali uhonorowani jednorazowym stypendium dla najlepszego absolwenta ufundowanym i wręczonym przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. Ponadto wyróżniono również osoby ze średnią powyżej 4,75: Wolny Paulina, Nowicka Magdalena, Nowak Partycja, Budych Sylwia – klasa III – liceum ogólnokształcące; Jabłoński Wojciech, Michalski Robert – klasa IVi – technikum infromatyczne; Pietrzak Filip – klasa IVeel – technikum elektroniczne oraz wręczono listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów.

W klasyfikacji obejmującej cały okres kształcenia najlepsza okazała się klasa 4 i, która osiągnęła średnią ocen 4,0 i najlepszą frekwencję na zajęciach lekcyjnych.

W dalszej części uroczystości wyświetlono krótkie filmiki z życia klas maturalnych i wręczono świadectwa ukończenia szkoły wszystkim uczniom.

Wszystkim absolwentom dziękujemy za zaangażowanie w działalność szkoły i życzymy powodzenia na czekającym ich egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, jak również kierujemy pod ich adresem słowa naszego patrona Jana Pawła II: „Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”.

Powodzenia :) !