bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Daniel|08-11-2013

Olimpiada „Sowa Matematyczna”

Olimpiada „Sowa Matematyczna” jest adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, począwszy od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.
Konkurs skierowany jest również w stronę szkół zawodowych. Olimpiada rozgrywana jest w 5 kategoriach:
Junior
Pitagoras
Tales
Archimedes
Euklides
klasy 3 i 4 szkół podstawowych
klasy 5 i 6 szkół podstawowych
klasy 1 i 2 gimnazjów
klasy 3 gimnazjów, 1 liceów i techników, 1, 2, 3 zasadniczych szkół zawodowych
klasy 2 i 3 liceów i techników oraz 4 techników

Konkurs ma charakter internetowego testu (istnieje możliwość wyboru wersji drukowanej) na którego rozwiązanie przeznaczona jest godzina zegarowa (60 minut).

Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny). Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr od każdej zgłoszonej osoby.

W pierwszym etapie konkursu, we wszystkich kategoriach testy składają się z 30 zadań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności; każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Niewielka część zadań może wykraczać poza podstawę programową. Do każdego zadania zamkniętego dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. W przypadku gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną nie otrzymuje żadnego punktu.

W drugim etapie uczniowie otrzymują do rozwiązania 6 zadań otwartych; za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.

Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów w wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Jedna pojedyncza grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera.

Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie kilkudziesięciu drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach, lecz każdy uczeń odpowiada za swoją pracę indywidualnie. II etap jest zarazem etapem finałowym.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych.
Jest całkowity zakaz korzystania z kalkulatora, internetu oraz innych form, które mogą pomóc w rozwiązywaniu egzaminu.

Nagrody

Nagrodami dla zwycięzców będą laptopy oraz projektory multimedialne dla ich szkół*
Ponadto Organizator przewidział wiele nagród dodatkowych. Jedną z nich będzie projektor multimedialny dla szkoły, która zgłosi największą liczbę uczestników do konkursu.

Harmonogram IV edycji

1.10.2013r. Rozpoczęcie zapisów szkół

15.11.2013r. Zakończenie zapisów

15.11.2013r. Ostateczny termin wpłat za udział

28.11.2013r. 25.11.2013r. Pierwszy etap Olimpiady – godzina rozpoczęcia dowolna między 8:00 – 14:00 (istnieje możliwośc wyboru innego terminu)

————- Drugi etap Olimpiady zostanie ustalony z zakwalifikowanymi do niego drużynami. (p.pkt.28)

 

https://sowa-mat.pl/index.php?p=news&intro