bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Daniel|08-11-2013

„Parafia moja mała ojczyzna”


Regulamin konkursu „Parafia moja mała ojczyzna”.
1. Dane organizatora: II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego
97-200 Tomaszów Maz., ul. Jałowcowa 10
tel/fax (44) 724-56-42
2. Data i miejsce przedsięwzięcia: 22 listopada 2013r., II liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.
3. Cele, regulamin, wskazanie adresatów, harmonogram działań. Celem konkursu jest inspirowanie do poznania własnego środowiska, rozwijania badań z zakresu przeszłości i teraźniejszości parafii, utrwalania odrębności lokalnych oraz popularyzacji tzw. małych ojczyzn. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, Udział w konkursie jest dobrowolny. Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane indywidualnie. Tematyka powinna obejmować prezentację:
– historii i tradycji wybranej parafii
– działań pracowników parafii
– wypowiedzi proboszcza, księży, sióstr.
Można też zawrzeć historię i tradycję własnej rodziny na tle parafii. Pracę należy przysłać w jednej z wybranych form: prezentacja multimedialna, kronika lub reportaż. Przyjmujemy prace zgłoszone przez jednego uczestnika Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają wartościowe nagrody. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Prace z dopiskiem „Parafia – moja mała ojczyzna” należy dostarczyć na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Maz. Termin oddawania prac upływa 8 listopada 2013r. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22. XI. 2013r. w II Liceum Ogólnokształcącym, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły oraz drogą e-mail. Prosimy zainteresowanych o wypełnienie karty zgłoszenia i przysłanie na adres II LO Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej znajdzie się na stronie internetowej szkoły.
4. Informacje o wcześniejszej edycji.
Konkurs po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Ogłoszony został pod hasłem : Konkurs miejski „Parafia regionu tomaszowskiego- moja mała ojczyzna”.
5. Dodatkowy