bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|05-12-2013

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

4 grudnia 2013r. w Auli Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.

Na rok szkolny 2013/2014 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 109 uczniów (na ogólną liczbę szkół 130). Podczas uroczystości dyplomy wręczył wyróżnionym uczniom wojewoda Jerzy Ostrouch. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest dumny i zaszczycony, że może wręczyć stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej jednym z najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim. Zauważył, że osobisty sukces uczniów to również sukces nauczycieli, wychowawców i rodziców. Gratulacje młodzieży złożyła też pani Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty.

Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2013/2014 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi od 258 zł miesięcznie.

Wśród stypendystów znaleźli się się także uczniowie naszej szkoły: Radosław Kowalczyk uczeń Technikum w zawodzie Technik informatyk oraz Małgorzata Graczyk uczennica Liceum Ogólnokształcącego.

Radkowi i Małgosi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.