bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|04-04-2014

Uroczyste otwarcie pracowni specjalistycznych

W dniu 31 marca 2014 odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie pracowni specjalistycznych po modernizacji przeprowadzonej na przełomie miesiąca lutego i marca. Swoją obecnością na otwarciu zaszczycił nas Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

Pracownie specjalistyczne zmodernizowane zostały dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dzięki przychylności Gminy Zbąszynek. Poziom dofinansowania wyniósł 85 % , a całkowita wartość projektu to ok. 700 tys. zł.

Dzięki realizacji projektu „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku – elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” doposażyliśmy i zmodernizowaliśmy pracownię mechatroniczną, elektryczną oraz architektury krajobrazu. Uczniowie, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, będą kształcić się zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej oraz będą mogli lepiej przygotować się do czekającego ich egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie.

Pracownia mechatroniczna doposażona została w 7 stanowisk dydaktycznych z zakresu pneumatyki i hydrauliki, elektropneumatyki oraz sterowników PLC, jak również w niezbędne zestawy narzędzi.

Pracownia elektryczna doposażona została w 9 stanowisk dydaktycznych z zakresu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, aparaturę kontrolno-pomiarową i płytę montażową, jak również w niezbędne zestawy narzędzi.

Natomiast pracownia architektury krajobrazu w 11 stanowisk dydaktycznych do opracowania dokumentacji (deski kreślarskie i stoły) oraz w sprzęt i narzędzia ogrodnicze (kosiarki, kosy spalinowe, grabie, sekatory, opryskiwacze etc.)

Ponadto każda z pracowni doposażona została w tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym.

Realizacja projektu przyczyniła się również do uatrakcyjnienia bazy dydaktycznej szkoły oraz umożliwiła uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: Technik elektryk, Technik mechatronik oraz Technik architektury krajobrazu.

Również uczniowie okolicznych Gimnazjów mieli okazję do wykonywania ćwiczeń na zakupionym sprzęcie podczas warsztatów tematycznych prezentujących kierunki kształcenia w Technikum w ramach 4 edycji Dni Otwartych naszej szkoły pod nazwą” Wagary w ZST”.