bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|06-05-2015

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

„Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.”

W dniu 24 kwietnia 2015 przeminął dla uczniów klas 3 A, 4 I oraz 4 M czas spędzony w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Przed nimi już tylko, a może i aż egzamin maturalny oraz dla absolwentów Technikum egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Z tej okazji odbyła się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury uroczystość zakończenia roku szkolnego, którą swoją obecnością zaszczycili Zastępca Burmistrza Zbąszynka – pan Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Rodziców – pan Jarosław Kocur, Dyrekcja oraz grono pedagogiczne, jak również rodzice absolwentów. Mamy nadzieję, że te 3 lub 4 lata spędzone w murach naszej szkoły absolwenci wspominać będą z uśmiechem na twarzy, a z czasem w ich pamięci pozostaną tylko dobre wspomnienia.

Wielu z naszych absolwentów wykorzystało dobrze czas spędzony w murach szkoły angażując się nie tylko w jej życie, ale również osiągając wysokie wyniki w nauce oraz ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Należą do nich: Hubert Kocur – absolwent Liceum Ogólnokształcącego, średnia ocen 5,22 oraz Adrian Mól – absolwent Technikum (Technik informatyk), średnia ocen 5,38. Obydwie osoby otrzymały z rąk pana Jana Makarewicza – Zastępcy Burmistrza Zbąszynka jednorazowe stypendium dla najlepszego absolwenta w wysokości 1700 zł. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało również 5 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego: Natalia Rolla, Martyna Bania, Natalia Pawlik, Angelika Grąs oraz Paulina Konopa, jak również 5 absolwentów Technikum: Magdalena Greczycho, Grzegorz Waligóra, Joanna Kasprowiak (Technik mechatronik) oraz Radosław Kowalczyk i Michał Letki (Technik informatyk).

Wśród absolwentów znalazło się również wiele osób, które w sposób szczególny angażowały się w życie szkolne oraz imprezy i uroczystości szkolne. Wielu działało min. w Młodzieżowej Radzie Szkoły, reprezentowało szkołę w Poczcie Sztandarowym, udzielało się artystycznie działając w kole teatralnym, filmowym, czy też uświetniało nasze uroczystości muzycznie czy też angażowało się w promocję szkoły lub osiągało sukcesy sportowe. Tym wszystkim osobom bardzo serdecznie dziękujemy.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w kształtowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, aby w swoim już teraz w pełni dorosłym życiu, kierowali się właściwymi wartościami, aby to wszystko, co zostało im przekazane przez wychowawców i nauczycieli przyniosło oczekiwane efekty.

A na najbliższy czas życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, a absolwentom Technikum pozytywnego potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie zawodowym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych przygotowana została przez klasę 3 M oraz 2 A wraz z opiekunem panią Anną Stachowiak.

Zdjęcia wykonał pan Zdzisław Nowak oraz uczniowie naszej szkoły.