bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|04-11-2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

IMG_187822 października 2015. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.

Na rok szkolny 2015/2016 w województwie lubuskim stypendia otrzymało wielu uczniów. Podczas uroczystości dyplomy wręczyła wyróżnionym uczniom wojewoda Katarzyna Osos. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że jest dumna i zaszczycona, że może wręczyć stypendia Prezesa Rady Ministrów jednym z najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim. Wojewoda Katarzyna Osos podkreśliła, że bardzo ważne jest dążenie do celu i dobre wykorzystanie własnego potencjału. Gratulacje młodzieży złożył również pan Radosław Wróblewski, Lubuski Wicekurator Oświaty.

Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2015/2016 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi od 253 zł miesięcznie.

Wśród stypendystów znaleźli się się także uczniowie naszej szkoły, którzy w ubiegłorocznej klasyfikacji końcoworocznej osiągnęli najlepsze wyniki: Jakub Tyszkiewicz uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie Technik elektryk oraz Agnieszka Rucioch uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego.

Agnieszce i Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.