bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

|08-10-2012

Dzień Języków 2012

Od kilku lat świętujemy w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku Europejski Dzień Języków (EDJ), promując bogactwo kulturowe Europy i naukę języków obcych. Sloganem obchodzonego tegorocznego EDJ było czeskie przysłowie: ,,Każdy język obcy daje ci nowe życie. Jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz”. Rozpoczęliśmy ,,Odą do radości” graną przez M. Bociańskiego na gitarze i B. Pietrzaka na pianinie. M. Dubacki, P. Kędziora, P. Sawiński i T. Zaleski wspierani przez już wymienionych kolegów akcentowali i potwierdzali w odgrywanych czterech językach scenkach (angielskiej, czeskiej, francuskiej i niemieckiej) potrzebę nauki języków. W kulturalnej podróży po Europie, niektórzy utrwalili swoją wiedzę a inni dowiedzieli się o historii, geografii i różnorodności kulturowej krajów, których języków uczą się w naszej szkole.

Dlaczego Europejski Dzień Języków?

Jeszcze nigdy nie było tylu możliwości podjęcia pracy lub studiów za granicą. Jeszcze nigdy nie stworzono tak sprzyjających warunków wszystkim, którzy pragną podjąć pracę bądź studia za granicą. Niestety brak odpowiednich umiejętności językowych sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać. O wymiernych korzyściach płynących z nauki języków obcych rozmawialiśmy przed szkolną kamerą nie tylko z nauczycielami i uczniami naszej szkoły ale odwiedziliśmy również przedszkolaków ,,Pod Muchomorkiem.”

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że uczymy się języków obcych, bo:

  • łatwiej znaleźć pracę
  • ułatwiają porozumiewanie się z innymi ludźmi
  • umożliwiają poznanie innej kultury
  • dają satysfakcję
  • otwierają drzwi i ułatwiają życie.

Obchodom towarzyszyła barwna wystawa prac plastycznych ,,DZIECI O JĘZYKACH OBCYCH”.

Podsumujmy złotą myślą rosyjskiego nowelisty i dramatopisarza Antoniego Czechowa: ,,Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.”

Doceniajmy, pielęgnujmy i wykorzystujmy istotną wartość jaką jest bogactwo językowe.

Serdecznie dziękuję uczniom za współpracę w przygotowaniu tego dnia. Podziękowania kieruję również do pana D. Dajczaka i jego uczniów (P. Mrozik, A. Jankowiak i B. Brodowskiemu) za nagranie i komputerowe opracowanie wspomnianych wywiadów. Dziękuję pani B. Żelechowskiej i przedszkolakom za wywiady i prace plastyczne, panu D. Drosikowi i uczniom klasy szóstej za prace plastyczne.

Pani Dyrektor Ewie Omelczuk dziękuję bardzo za nagrody dla uczestników konkursu kulturalno-językowego o krajach europejskich.

Opracowanie i organizacja:

mgr Maria Zaleska, nauczyciel języka niemieckiego

Zbąszynek, 26.09.2012