bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|19-12-2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

14 grudnia 2016 r, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie spotkali się najlepsi uczniowie z całego regionu. Wojewoda Lubuski, pan Władysław Dajczak i Lubuski Kurator Oświaty, pani Ewa Rawa wręczyli im w imieniu pani premier Beaty Szydło Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Na rok szkolny 2016/2017 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 108 uczniów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród stypendystów znaleźli się także uczniowie naszej szkoły, którzy w ubiegłorocznej klasyfikacji końcoworocznej osiągnęli najlepsze wyniki: Jakub Tyszkiewicz uczeń klasy czwartej Technikum w zawodzie Technik elektryk (średnia ocen 5,57) oraz Marta Graczyk uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego (średnia ocen 5,29).

Marcie i Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.