bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|10-01-2018

Nagrodzona w konkursie dziennikarskim

W listopadzie br. po raz IV uczniowie lubuskich szkół średnich wcielili się w role radnych wojewódzkich. 29 dziecięcych reporterów relacjonowało pisemnie obrady Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. Spośród nadesłanych prac jury wybrało cztery, które wyróżniały się wnikliwością opisu i starannością wykonania. W dniu 19 grudnia 2017 r. podczas sesji nagrody z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak oraz przewodniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza odebrali laureaci konkursu.

Jury stanowili pracownicy Biura Prasowego, Biura Sejmiku oraz członkowie Komisji ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich Sejmiku Woj. Lubuskiego. W konkursie dziennikarskim na najciekawszą pracę z przebiegu obrad wyróżniono naszą uczennicę Dominikę Basińską, której serdecznie gratulujemy :).

Oto relacja Dominiki, za którą została wyróżniona: Dominika Basińska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku.

Obrady – które odbyły się w przededniu kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – przeprowadzone zostały pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”. Sejmik Młodzieżowy opracował uchwałę w sprawie sposobów uczczenia przyszłorocznego 100-lecia tego kluczowego w historii naszego narodu wydarzenia. Młodzieży towarzyszyli Radni Województwa Lubuskiego.

Obrady Sejmiku Młodzieżowego odbywają się na wzór sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. W IV Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym udział wzięło 58 uczniów z 29 szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu. Przy stole obrad zasiadło 29 młodzieżowych radnych, którzy wcielając się w rolę radnych województwa lubuskiego, mieli okazję wzięcia czynnego udziału w obradach.