Zasadanicza Szkoła Zawodowa – oddział elektryczny

W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy następujące oddziały: elektryczny oraz wielozawodowy.

Elektryk – montaż – pomiary – naprawy

Elektryk zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Elektryk może zajmować się także naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Elektryk znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym. Może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień może również wykonywać instalację elektryczną w obiektach budowlanych.