Technik Elektryk

Technik elektryk jest to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom znajdziesz pracę w:

  • zakładach energetycznych,
  • elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
  • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
  • zakładach gospodarski komunalnej,
  • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
  • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
  • biurach projektowych,
  • placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Dodaj komentarz