Technik Informatyk

To zawód atrakcyjny, popularny i bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Technik informatyk może wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka, dodatkowo ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie teleinformatyk.

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie w:

  • punktach serwisowych (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
  • działach obsługi informatycznej każdej firmy,
  • obsłudze i administrowaniu sieci komputerowych,
  • działach obsługi graficznej wydawnictw,
  • działach obsługi marketingowej firm,
  • projektowaniu i administrowaniu stron www,
  • sklepach komputerowych oraz dystrybucji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

 

Dodaj komentarz