Technik Mechatronik

Technik mechatronik to atrakcyjny zawód, poszukiwany na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Jest zawodem łączącym zawód mechanika oraz elektronika. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.
Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką – zarówno w dużych jak i małych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie, w medycynie, w branży multimedialnej czy filmowej. Może pracować tam m.in. na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz