Liceum Ogólnokształcące

To szkoła ponadpodstawowa, która nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie.
Daje możliwość rozwoju i poszerzenia wiedzy w określonym kierunku.
Pozwala dłużej zastanowić się nad późniejszymi wyborami zawodowymi.

Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.

Technikum

To szkoła ponadpodstawowa, która jest alternatywą dla liceum ogólnokształcącego.

Kształci w tych zawodach, na które istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód nie tracąc jednocześnie szansy udania się na dalsze studia.

Branżowa Szkoła I Stopnia

To szkoła ponadpodstawowa, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.
Nauka ukierunkowana jest na zdobycie konkretnego zawodu. Daje możliwość szybkiego usamodzielnienia się.

Po ukończeniu szkoły naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia.