Zasadanicza Szkoła Zawodowa – oddział elektryczny

W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy następujące oddziały: elektryczny oraz wielozawodowy.

Elektryk – montaż – pomiary – naprawy

Elektryk zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Elektryk może zajmować się także naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

Elektryk znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem elektrycznym. Może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień może również wykonywać instalację elektryczną w obiektach budowlanych.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddział wielozawodowy

zawodowa

W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy następujące oddziały: elektryczny oraz wielozawodowy.

Oddział wielozawodowy – wszechstronność – praktyka – dobry zawód

Uczniowie uczący się w klasie wielozawodowej mają możliwość podjęcia pracy w dowolnym zawodzie. Miejsce praktyk wybierają sobie sami. Praktyki odbywają się przez tydzień, następnie tydzień zajęć ogólnokształcących w szkole i tak naprzemiennie. Jest to kierunek dla osób, które chcą podjąć pracę zaraz po gimnazjum.

Najpopularniejsze zawody, wybierane przez naszych dotychczasowych uczniów to: cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz małej gastronomii, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, posadzkarz, rzeźnik- wędliniarz, sprzedawca, stolarz. Z uwagi na dużą liczbę małych i większych zakładów rzemieślniczych kandydaci do klas wielozawodowych nie mają problemu ze znalezieniem miejsca praktyki.

1zsz rekrutacja

2zsz rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik Mechatronik

Technik mechatronik to atrakcyjny zawód, poszukiwany na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Jest zawodem łączącym zawód mechanika oraz elektronika. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.
Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką – zarówno w dużych jak i małych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie, w medycynie, w branży multimedialnej czy filmowej. Może pracować tam m.in. na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technik Informatyk

To zawód atrakcyjny, popularny i bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Technik informatyk może wykonywać proste zadania instalacyjne, obsługiwać systemy aplikacyjne, współpracować z zespołem informatyków, podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka, dodatkowo ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie teleinformatyk.

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie w:

 • punktach serwisowych (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych),
 • działach obsługi informatycznej każdej firmy,
 • obsłudze i administrowaniu sieci komputerowych,
 • działach obsługi graficznej wydawnictw,
 • działach obsługi marketingowej firm,
 • projektowaniu i administrowaniu stron www,
 • sklepach komputerowych oraz dystrybucji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

 

Technik Elektryk

Technik elektryk jest to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Dzięki zdobytym kwalifikacjom znajdziesz pracę w:

 • zakładach energetycznych,
 • elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • zakładach gospodarski komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • biurach projektowych,
 • placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Technik Architektury Krajobrazu

Architektura krajobrazu jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną architektury. Technikum kształci w zakresie podstaw projektowania architektury krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i rysunku a także produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i konserwacji terenów zieleni.
Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika architektury krajobrazu.
Absolwenci szkoły mogą podejmować studia lub podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp., w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Jakie umiejętności zdobędziesz:

 • Znajomość  roślin ozdobnych – rozpoznawanie gatunków roślin, określanie ich wymagań świetlnych, wodnych i pokarmowych.  Dobieranie roślin do projektów ogrodów oraz miejskich terenów zieleni.
 • Projektowanie terenów zieleni – tworzenie oryginalnych projektów ogrodów i miejskich terenów zieleni. Wykonywanie dokumentacji projektowo-technicznej.
 • Urządzenie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

Liceum Ogólnokształcące

liceum pozarniczo-wojskowe liceum multimedialna

LO to szkoła ponadgimnazjalna, która nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie.
Daje możliwość rozwoju  i poszerzenia wiedzy w określonym kierunku.
Pozwala dłużej zastanowić się  nad późniejszymi wyborami zawodowymi.
Uczniowie, którzy podejmą naukę w klasie licealnej będą mogli wybrać następujące przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, matematyka.
Do wyboru oferujemy też trzy języki obce: język angielski, język francuski i język niemiecki.
Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów, na przykład: administracja publiczna, turystyka, rekreacja, kosmetologia, rehabilitacja, stomatologia, medycyna, pomoc dentystyczna, psychologia, pedagogika, politologia, prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, marketing i zarządzanie.
Swoją przyszłość można także wiązać ze służbami mundurowymi.

Propozycje przedmiotów w zakresie rozszerzonym licealisty:

 1. matematyka, biologia, chemia,  język obcy (angielski, niemiecki), edukacja multimedialna (przedmiot uzupełniający)

  • co dalej: kosmetologia, farmacja, fizykoterapia, AWF, pielęgniarstwo, technologia żywienia, reklama, filologia,  ekonomia, marketing, zarządzanie
 1. geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy (angielski, niemiecki, francuski), edukacja pożarniczo-wojskowa (przedmiot uzupełniający)

  • co dalej:  dziennikarstwo, pedagogika, kulturoznawstwo, politologia, socjologia, prawo, turystyka i rekreacja, filologia, administracja, szkoły wojskowe, pożarnicze
 1. OBOZY LETNIE po pierwszym i drugim roku nauczania z pożarnictwa, wojskowości i pierwszej pomocy przedlekarskiej

Dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym zależy od indywidualnych zainteresowań ucznia.

To TY wybierasz i decydujesz!

   Będziemy współpracować  z

17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu oraz Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie