Technik Informatyk

Jest to zawód związany z wykonywaniem prostych zadań instalacyjnych, obsługą systemów aplikacyjnych, współpracową z zespołem informatyków podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Technik Mechatronik

Jest to nowy atrakcyjny zawód, poszukiwany już teraz na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Jest zawodem łączącym zawód mechanika oraz elektronika. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki.

Technik Elektryk

Jest to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Technik Architektury Krajobrazu

Jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną architektury. Technikum kształci w zakresie podstaw projektowania architektury krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i rysunku a także produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i konserwacji terenów zieleni.